شفاخانه ولایتی تخار

کمبود امکانات در شفاخانه‌ تخار؛ مریضان قلبی و اورتوپیدی به قندوز و کابل می‌روند

همزمان با افزایش بیماری‌های فصلی در ولایت تخار، برخی از مریض‌داران از کمبود امکانات صحی در شفاخانه‌ ولایتی این ولایت انتقاد می‌کنند.

نبود انتظارخانه، کمبود دارو و آکسجن از چالش‌های شفاخانه ولایتی تخار عنوان می‌شود. همچنین بخش‌های اورتوپیدی، قلب، جراحی عصاب، گوش و گلوی آن فعال نیست.

مریض‌داران می‌گویند که به‌دلیل نبود انتظارخانه ناچار هستند در هوای سرد در دهلیز شفاخانه و مسجدی منتظر بمانند.

خان‌آقا که پدر مریض خود را از یک هفته به این‌سو در شفاخانه‌ تخار بستر کرده است، خواستار توجه حکومت طالبان به بخش صحت است.

او گفت: «من به صفت یک باشنده‌ی تخار از مسئولان حکومت محلی طالبان می‌خواهم که به بخش صحت توجه بیشتر کنند و مریضانی که از همین ولایت هستند باید در شفاخانه ولایتی تداوی شوند.»

مریض‌داران از برخورد برخی از داکتران و عدم رسید‌گی درست به مریضان‌شان نیز شاکی‌ اند.

دلاور که همسر مریض خود را از ولسوالی فرخار به تالقان آورده است، می‌گوید: «شفاخانه آکسجن ندارد. وقتی یک داکتر را می‌گویم بیا مریض ما مشکل دارد، هیچ‌کسی توجه نمی کند.»

مسئولان صحی در تخار کمبود بستر و عدم فعالیت بخش‌های اورتوپیدی، قلب، گوش و گلو در شفاخانه این ولایت را تأیید می‌کنند.

حیات‌الله امامی، آمر شفاخانه ولایتی تخار در عین حال می‌گوید که این شفاخانه از ۱۵۰ بستر به ۲۰۰ بستر تبديل شده و به‎‌زودی ارائه‌ی خدمات صحی تمام بخش‌های آن از سر گرفته می‌شود.

شفاخانه‌ ولایتی تخار در مساحت بیست جریب زمین دارای ۴۷۰ اتاق و گنجایش ۳۰۰ مریض، با هزینه‌ی بیشتر از ۱۰ میلیون دالر امریکایی از سوی کشور آلمان در دوره‌ی حکومت پیشین ساخته شده است.