روز ملی انفجار

نوید غورزنگ

در شهر پشاور پاکستان انفجار مهیبی رخ داده که تلفات بالایی برجای گذاشته است. وزیر خارجه‌ی «امارت اسلامی طالبان» در واکنش به این انفجار گفته که این انفجار کار «امارت اسلامی» نیست، به همین خاطر از دولت و مقامات پاکستانی خواهش می‌شود ما را ملامت نکنند.

امیرخان متقی جزئیات بیشتری ارائه کرد. او گفت: ببینید «امارت اسلامی» در انفجار تخصص دارد. ما بیست سال متواتر در افغانستان بشکه پاره کردیم، جلیقه منفجر کردیم، ماین کاشتیم، موتربمب منفجر کردیم؛ ما به فضل خدا سه صد رقم مواد منفجره را استفاده کردیم، انواع مسجد پراندیم، ډول ډول شفاخانه را به خاک یکسان کردیم، چه رقم مکتب پسرانه او دخترانه که دل تان بخواهد ما با شاگردانش یکجای برباد کردیم؛ ما پوسته و گیت و قول‌اردو را تباه کردیم؛ ما تانک و تانکر و رنجر و کاستر و تونس و لندکروزر به هوا بالا کردیم؛ ما همراه واسکت د صف نماز رفتیم، د زیژنتون رفتیم، د مکتب و کورس رفتیم، د ادارات دولتی رفتیم؛ ما د هر جای رفتیم و منفجر کردیم. ما خوب می‌فامیم یک بشکه چقدر خراب می‌کند، یک واسکت چند نفر می‌کشد، یک موتربمب چقدر کیف می‌کند، پل و پلچک چه رقم خراب می‌شود، ولیکن انفجار پشاور متفاوت است. کار ما نیست. بنابراین، پاکستان نباید برف خود را به بام ما بیاندازد.

مسئولیت انفجار پشاور را ابتدا طالبان پاکستانی به عهده گرفت، اما پس از اظهارات امیرخان متقی، سخن‌گوی تحریک طالبان پاکستان اعلام کرد که این انفجار کار ما نیست. وی در اعلامیه‌ای ابلاغ داشته که این رقم مواد منفجره را در اختیار ندارند و بالاترین مواد منفجره‌ای که در اختیار تحریک طالبان پاکستان است، همان بشکه‌ی زرد معروف افغانستان است.

کارشناسان معتقد اند که آقای متقی در سخنانش یک پیام پنهان به رفقایش در پاکستان مخابره کرده و به‌صورت غیرمستقیم از آنان خواسته که در مورد این انفجار باید تحقیق شود تا معلوم شود که کدام نوع مواد منفجره، در کدام اندازه باید آماده شود که بیخی سقف مسجد را بردارد. اما عده‌ای دیگر از کارشناسان می‌گویند که کاش مسأله به همین سادگی بود. خدا می‌داند چه خطری از طرف پاکستان متوجه طالبان شده که متقی شان چنین وارخطا رفع مسئولیت می‌کند. بسیار زود معلوم خواهد شد که کار کدام جناح طالبان بوده. یعنی کار قطب قندهاری‌شان بوده یا شاخه‌ی داعش شان.

در همین حال یکی دیگر از مقامات طالبان گفته است که پس از دریافت جزئیات در مورد این انفجار، به‌زودی یکی از روزهای مبارک سال را به‌نام «روز ملی انفجار» نام‌گذاری خواهد کرد. روز ملی انفجار از واسکت گرفته تا بشکه‌ی زرد و موتربمب را شامل خواهد شد. فقط شامل بمب دستی نمی‌شود، چون نارنجک انداختن در کدام جای هیچ خوند نمی‌کند.