مردان هندوکش؛ عبدالبصیر اندرابی کی بود؟

در درگیری اخیر طالبان با «جبهه آزادی افغانستان» در سالنگ پروان، شش عضو این جبهه از جمله بصیر اندرابی کشته شده‌اند. بصیر اندرابی از نیروهای ویژه ارتش پیشین افغانستان بود که پس از فروپاشی دولت، به جبهه آزادی پیوست و علیه طالبان می‌جنگید. در این گزارش تصویری به زندگی و فعالیت بصیر اندرابی پرداخته شده است.