via twitter/HafizZiaAhmad1

سفر سرپرست سفارت بریتانیا به کابل؛ متقی: لندن با اطمینان و جرأت برای تعامل جلو آید

رابرت چاترتن دکسن، کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان به کابل سفر کرده و با مقام‌های طالبان، از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی این گروه دیدار کرده است.

وزارت خارجه‌ی طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که متقی در دیدار با رابرت چاترتن دکسن از بریتانیا مبنی بر «عدم حمایت از مخالفان مسلح» این گروه قدردانی کرده و افزوده است که بریتانیا «باید با اطمینان و جرأت به تعامل جلو آید».

متقی در حالی از بریتانیا به‌خاطر عدم حمایت از مخالفان مسلح طالبان تقدیر می‌کنند که مقام‌های این گروه بارها ادعا کرده که طالبان هیچ مخالف مسلح ندارند.

سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان این گروه را «تحریک مردمی» خوانده و گفته است که طالبان پالیسی «تعامل و صلاحیت حکومتی مسئول» را دارند.

وی افزوده است که رویکرد در قبال حکومت طالبان نباید براساس گزارش‌های رسانه‌ای باشد، «بلکه با درنظرداشت احترام متقابل واقع‌بینانه و حقیقی انتخاب شود».

در خبرنامه‌ی وزارت خارجه‌ی طالبان آمده است که متقی اظهار امیدواری کرده که خدمات قونسلی برای شهروندان افغانستان در بریتانیا آغاز شود.

در این خبرنامه به نقل از دکسن آمده است که او از سفرش به افغانستان اظهار خرسندی کرده و گفته است که با تحکیم امنیت و ثبات پس از دهه‌ها در افغانستان، فرصت پیشرفت در بخش‌های تجارت، صحت و آموزش مساعد شده است.

به نقل از خبرنامه‌ی وزارت خارجه‌ی طالبان، کاردار سفارت بریتانیا امیدواری کرده است که روابط بین بریتانیا و افغانستان بهبود یابد.

در این خبرنامه به نقل از دیپلمات بریتانیایی آمده است که تعهد طالبان برای تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان قابل درک است و گام‌های برداشته‌شده برای منع مواد مخدر مؤثر اند.

کاردار سفارت بریتانیا برای افغانستان در کابل با ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز دیدار و گفت‌وگو کرده است.

در خبرنامه‌ی وزارت تحصیلات طالبان به نقل از ندیم آمده است که امنیت کشورهای جهان به هم متصل است و امنیت دائمی افغانستان با تعلیم و تحصیل آمده می‌تواند؛ «به همین‌خاطر، ضرورت است که جهانیان در بخش تحصیلی و تعلیمی و پیشرفت افغانستان همکاری کنند».

به نقل از خبرنامه‌ی وزارت تحصیلات عالی طالبان، کاردار سفارت بریتانیا گفته است که این کشور در بسیاری از زمینه‌ها با وزارت تحصیلات عالی افغانستان فرصت همکاری و کمک دارد و مصمم است که به‌طور منظم از فرصت‌ها استفاده کند.

این در حالی است که طالبان دروازه‌های دانشگاه‌ها را به‌روی دختران بسته کرده‌اند. همین‌طور دختران نمی‌توانند به مکتب بروند و زنان اجازه‌ی کار ندارند.