شرکت صافی 2 هواپیمای عصری اجاره کرد

مسئولان شرکت هوانوردی صافی روز چهارشنبه گفتند که دو هواپیمای مسافربری ایربس «319» وارد بخش هوانوردی افغانستان شدند. این دو هواپیمای عصری با امکانات لازم از سوی شرکت هوایی صافی اجاره شده‌اند.

در همین حال، مسئولان وزارت‌های مالیه، ترانسپورت و هوانوردی و انرژی و آب، و رییس هیأت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع با استقبال از این سرمایه‌گذاری شرکت صافی، به تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری‌ها در کشور تأکید می‌‌کنند.

به خدمت گرفتن دو هواپیمای عصری از سوی یک شرکت خصوصی در کشور، در کنار این که توان رقابت شرکت‌های داخلی را در برابر شرکت‌های خارجی افزایش می‌دهد، برای شرکت‌های داخلی نیز انگیزه‌ی رقابت را بیش‌تر می‌ساز‌د. به گفته‌ی مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولت، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور، امید‌واری‌ها را برای رُشد اقتصاد افغانستان پس از سال 2014 نیز افزایش می‌دهد.

حضرت عمر زاخیل‌وال، وزیرمالیه‌ گفت: «‌اگر فواید این کار را محاسبه کنیم، خیلی‌ها زیاد است؛ تجارت را آسان‌تر می‌‌ساز‌د، رفت‌وآمد را آسان‌تر می‌‌ساز‌د‌ و تجارت مردم و باز‌رگانان را نیز آسان‌تر می‌‌ساز‌د.»

جارالله منصوری، معاون تخنیکی وزارت ترانسپورت‌ گفت‌: «‌آورد‌ن دو فروند طیاره‌ی ایربس 319 در کشور، نماد پایان دادن روزهای بد افغانستان است و آغاز روزهای خوش‌بختی افغانستان پس از سال 2014.»

در این میان، برپشتیبانی دولت از سرمایه‌گذاری‌ها نیز تأکید می‌‌شود. قربان حق‌جو، رییس هیأت عامل اتاق‌های تجارت و صنایع‌ گفت‌: «‌دولت باید سرمایه‌گذاری کشور را پشتیبانی کند. بخش‌های خصوصی هم می‌‌کوشند تا خدمات بهتر را ارائه کنند».

از سویی هم، توان‌مند شدن شرکت‌های داخلی در بخش خدمات هوانوردی سبب ایجاد سهولت‌های بیش‌تر برای مسافران می‌گردد. معاون وزارت هوانوری گفت که به‌تاز‌گی قانون تاز‌ه‌ی هوانوردی از سوی مجلس تصویب شده است که با عملی شدن این قانون، سهولت‌های زیادی در بخش‌های گوناگون هوانوردی در کشور به وجود خواهند آمد. وی افزود که اکنون در افغانستان 40 میدان هوایی وجود دارد، که از این میان چهار میدان آن بین‌المللی، هشت میدان منطقه‌ای و متباقی میدان‌های محلی‌اند. «طلوع‌نیوز»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.