تأسیس انستیتوت جهان‌گردی در کشور

سنگ تهداب انستیتوت جهان‌گردی (گرزندوی) در کابل گذاشته می‌شود. بعد از این دانش‌جویان مهارت‌های حرفه‌ای این رشته را به طور علمی ‌خواهند آموخت. انتظار می‌رود تا ده سال دیگر جهان‌گردی در کشور رونق یابد. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گویند این انستیتوت را برای معیاری ساختن ارائه‌ی خدمات برای جهان‌گردان و بهتر شدن صنعت توریزم در این کشور ایجاد کرده‌اند.

غلام نبی فراهی، معاون توریزم در وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که سیستم و منابع درسی در این انستیتوت با معیارهای به‌روز جهانی برابر شده‌اند و به‌زودی این نهاد آموزشی نیمه‌عالی به جذب دانش‌جویان آغاز می‌کند. به گفته‌ی آقای فراهی، دانش‌آموزانی که از صنف دوازدهم مکتب‌ فارغ شده باشند، می‌توانند شامل این انستیتوت شده و در بخش‌های مختلف برای دو سال آموزش ببینند. به گفته‌ی وی، وزارت‌خانه‌های معارف و تحصلات عالی نیز این وزارت را در راستای پیش‌برد درس‌ها و دادن شهادت‌نامه به فارغان انستیتوت جهان‌گردی کمک می‌کنند.

قرار است این انستیتوت در سه بخش اکوتوریزم (تاریخ و فرهنگ، آثار باستانی و ساحات توریستی)، مدیریت و خدمات معیاری مهمان‌داری و هوتل‌داری و هم‌چنان زبان انگلیسی و راه‌نمایی سفر دانش‌جویان را آموزش بدهد. آقای فراهی می‌گوید: «قرار است به‌زودی برای این انستیتوت ساختمان‌ معیاری و مجهز به همه‌ی امکانات با هزینه‌ی 500 هزار دالر از بودجه‌ی انکشافی وزارت اطلاعات و فرهنگ ساخته شود». وی می‌‌افزاید که این انستیتوت در ابتدا سه صنف درسی خواهد داشت و در هر‌صنف 45 تن را خواهد پذیرفت؛ اما با افزایش متقاضیان این رشته، رفته رفته برای توسعه‌ی ظرفیت این انستیتوت نیز کار خواهد شد.

توریزم در افغانستان

صنعت توریزم یا گردش‌گری در افغانستان سابقه‌ی طولانی دارد. افغانستان در سال‌های پیش از جنگ سالانه میزبان هزاران جهان‌گرد خارجی بود و از این بخش عاید خوبی را به دست می‌آورد. اما با آغاز جنگ‌ها، دیگر جهان‌گردان خارجی به کشور نیامدند و آثار باستانی فراوان و مناطق توریستی‌ کشور به‌شدت آسیب دیدند. اما پس از سقوط رژیم طالبان یک‌بار دیگر گردش‌گران خارجی وارد کشور شدند؛ اما نه به میزان سابق.

با تداوم جنگ میان شورشیان و افزایش ناامنی‌ها در کشور، یک‌بار دیگر صنعت توریزم به فراموشی سپرده شد و ترس از آمدن به افغانستان بیش‌تر گردید. «دویچه وله»