ارشاد احمدی

برگزاری اجلاس کارمندان ارشد کشورهای قلب آسیا در نیویارک

اطلاعات روز: جلسه‌ی کارمندان ارشد کشورهای روند استانبول-قلب آسیا 23 سپتامبر، در حاشیه‌ی شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک برگزار شد. این جلسه به ریاست مشترک افغانستان و چین برگزار شد و در آن  12 عضو قلب آسیا-روند استانبول، 16 کشور حامی این روند و 6 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت داشتند.

در این جلسه ارشاد احمدی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه‌ی کشور تأکید کرد که روند استانبول-قلب آسیا، از زمان ایجاد آن در نوامبر 2011 تا‌کنون پیش‌رفت‌های چشم‌گیری را حاصل کرده است و آقای احمدی گفت: «حالا زمان فعالیت‌های عملی در چارچوب این پروسه از سوی کشورهای قلب آسیا، کشورهای حامی و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای فرارسیده است».

کشورهای حامی نیز در این جلسه بر مشورت‌های سیاسی، تعهدات سازنده‌ و عملی‌سازی تدابیر اعتمادساز در سطح منطقه که در چارچوب این روند مورد قبول قرار گرفته است، تأکید کردند. همین‌گونه آقای لیو ژوهوی، مسئول دیپارتمنت آسیایی وزارت خارجه‌ی چین‌ که در کنار ارشاد احمدی ریاست مشترک این جلسه را برعهده داشت، تأکید کرد که این روند فرصتی است برای هم‌کاری‌های منطقه‌ای، به‌خصوص در زمانی که افغانستان در گذار سیاسی و امنیتی قرار دارد. آقای لیو ژوهوی تأکید کرد که روند استانبول در یک وقت کوتاه دست‌آوردهای قابل توجهی داشته است.

روند استانبول-قلب آسیا، یکی از چارچوب‌های مهم منطقه‌ای به رهبری افغانستان است که در نوامبر 2011 در استانبول پایه‌گذاری شد. در این روند سه ‌سطح‌ از اجلاس وجود دارند که عبارت از اجلاس وزیران خارجه، اجلاس کارمندان ارشد و اجلاس گروه‌های فنی منطقه‌ای می‌باشند. دومین اجلاس وزیران قلب آسیا در سال 2012 در  کابل برگزار شد و سومین اجلاس آن در سال جاری در شهر آلماتی قزاقستان برگزار گردید. قرار است که سال آینده چین چهارمین اجلاس وزیران قلب آسیا را میزبانی کند.

در کنفرانس آلماتی، شش تدبیر اعتمادساز برای منطقه در قالب این روند از سوی کشورهای قلب آسیا مورد توافق قرار گرفتند که عبارت از تدابیر آموزش، مبارزه با موارد مخدر، مبارزه با تروریزم، ایجاد زیرساخت‌های منطقه‌ای، تجارت و بازرگانی و مبارزه با حوادث طبیعی می‌باشند. البته تا‌کنون پیش‌رفت‌هایی در هر‌شش تدبیر اعتمادساز منطقه‌ای حاصل شده‌اند.

جلسه‌ی کارمندان ارشد کشورهای قلب آسیا در نیویارک در راستای ارزیابی این روند و ارائه‌ی گزارش از پیش‌رفت‌های هر‌شش تدبیر اعتمادساز منطقه‌ای و نیز بحث و تبادل نظر در مورد گام‌های بعدی روند استانبول-قلب آسیا‌ برگزار شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.