کمک 1.2 میلیارد دالری بانک توسعه آسیایی برای حمایت از طرح تأمین انرژی در افغانستان

اطلاعات روز: بانک توسعه آسیایی برای حمایت از طرح تأمین انرژی در افغانستان، 1.2 میلیارد دالر به افغانستان کمک می‌کند.
این بانک با انتشار اعلامیه‌ای گفته که ۲۷۵ میلیون دالر از این پول برای پرداخت در سال ۲۰۱۵ اختصاص داده شده و بقیه آن تا سال ۲۰۲۵ پرداخته خواهد شد.
به نقل از بی‌بی‌سی، اسد علیم، کارشناس ارشد بانک توسعه آسیایی گفته: «منابع محدود انرژی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باعث ایجاد محدودیت در رشد و فرصت‌های درآمد شده است. این روند باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شده که خود به منشای تنش‌های قومی، منطقه‎ای و نا‌امنی مبدل شده است.»
او افزوده: «این پول می‌تواند برنامه ملی ۱۰ میلیون دالری تأمین انرژی افغانستان را کمک کند که هدف آن کمک به رشد اقتصادی است که باعث کاهش فقر شود.»
بانک توسعه آسیایی تخمین زده است که از سال 2005 تا 2012 میلادی میزان نیازمندی افغانستان به انرژی دو برابر شده و حدود 80 درصد این نیازمندی از کشورهای همسایه تأمین می‌شود.
بانک توسعه آسیایی یکی از بزرگ‌ترین حامیان مالی برنامه تأمین انرژی افغانستان است. این بانک حدود 2.2 میلیارد دالر تاکنون در این زمینه به افغانستان کمک کرده است.
در حال حاضر افغانستان بخشی از نیازمندی‌های خود به نیروی برق را با ۳۴۰ مگاوات برق تولید داخلی و ۵۶۰ مگاوات برق از کشورهای همسایه وارد می‌کند. کل نیازمندی افغانستان به نیروی برق حدود هزار مگاوات برق برآورد شده است.