مجلس نمایندگان در تأیید موافقت‌نامه‌ها به کمبودی نصاب مواجه شد

اطلاعات روز: ‌در جلسه‌ی دیروز مجلس نمایندگان، به دلیل کمبود نصاب، چهار موافقت‌نامه با کشورهای فنلند، دانمارک، اندونیزیا و بریتانیا تأیید نشدند. با وجود کمبودی نصاب، مواردی از این موافقت‌نامه‌ها با اختلاف نظر برخی از نمایندگان مواجه شدند. آن‌ها مو‌ردی از موافقت‌نامه با کشور فنلند را جفا در حق مهاجرین افغانی در کشورهای خارجی عنوان نمود. به باور آن‌ها، تأیید این موافقت‌نامه با چنین موردی، راه را برای آزار و خروج فجیعانه‌ی مهاجرین از کشورهای خارجی باز می‌کند.

احمد بهزاد، عضو مجلس نمایندگان در این زمینه گفت: «عبارت‌هایی مثل ماده‌ی ششم موافقت‌نامه با فنلند، جفای بزرگی در حق مهاجرین و شهروندان افغانستانی در کشورهای خارجی است‌». به گفته‌ی او، مجلس نمایندگان با تأیید این مورد، به کشورهای خارجی امکان آن را می‌دهد که مهاجران افغانستانی را با فجیع‌ترین وضع بیرون کنند.

بهزاد هم‌چنان گفت، دولت افغانستان آمادگی پذیرش مهاجرین را ندارد و زمانی که مهاجرین بدون آمادگی دولت از کشورهای خارجی بیرون شوند، ما با یک فاجعه‌ی انسانی مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به وضعیت مهاجرین در کشور ایران گفت، تأیید این موافقت‌نامه امکان آن را نیز می‌دهد که کشورهای همسایه نیز به امضای چنین موافقت‌نامه‌ها دست بزنند.

‌در همین حال، فرهاد عظیمی، عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت، تأیید این موافقت‌نامه از سوی مجلس، باعث می‌‌شود که کشورهای دیگر با مهاجرین افغانستانی برخورد مناسب نداشته و آن‌ها را به بدترین حالت از کشور خود بیرون کنند. او این مورد را مخالف ارزش‌های انسانی و کنوانسیون پناهند‌گان خواند و گفت، هیچ‌مهاجر افغان به صورت قانونی در کشورهای خارجی پناهنده نشده است. عظیمی هم‌چنان گفت که این معاهده دوباره به وزارت خارجه فرستاه شود تا در رابطه با ماده‌ی ششم که موافق با منافع ملی نیست، از طرف وزارت خارجه اصلاح شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.