مسئول مالی طالبان با دو چک 10 میلیون کلداری در ننگرهار بازداشت شد

اطلاعات روز: وزارت امور داخله می‌گوید میراعظم، مسئول مالی طالبان با دو چک 10 میلیون کلداری از سوی نیروهای پولیس در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بازداشت شده است.
وزارت داخله روز سه‌شنبه با نشر خبرنامه‌یی گفته است که مسئول مالی طالبان به‌تاریخ 14 ثور امسال بازداشت شده است.
نیروهای پولیس از نزد او دو چک 10 میلیون کلداری، یک شناس‌نامه‌ی پاکستانی، شمار اوراق تبلیغاتی، دو عدد سیمکارت پاکستانی، یک جلد تذکره‌ی امارت اسلامی و راپور معاش طالبان را به‌دست آورده‌اند.
به باور آگاهان، بازداشت مسئول مالی طالبان با اسناد و چک‌ از بانک‌های پاکستانی نشان می‌دهد که بانک‌های این کشور با گروه‌های تروریستی در ارتباط‌اند و گروه تروریستی طالبان نیز از آن سوی مرز افغانستان تمویل می‌شوند.
مقام‌های افغانستان بارها از پاکستان انتقاد کرده‌اند که گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان آموزش می‌بینند و این گروه‌ها از خاک پاکستان تجهیز و تمویل می‌شوند.