خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان قبل از رخصتی زمستانی مجلس تصویب می‌شود

اطلاعات روز: کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان، خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان را تا دو روز دیگر نهایی و برای نظرخواهی با دیگر کمیسیون‌های مجلس شریک می‌کند.
سید علی کاظمی، عضو کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان در صحبت با روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که بحث روی پیش‌نویس خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان در این کمیسیون تا دو روز دیگر نهایی می‌شود.
آقای کاظمی تأکید کرد که وزارت خارجه این پیش‌نویس را دو بار برای مجلس فرستاده بود که در دور اول، مشکلات زیاد در آن وجود داشت. به گفته‌ی او، بحث روی پیش‌نویسی که بار دوم به مجلس فرستاده شده، در حال نهایی شدن است.
این عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که اکنون پیش‎نویس خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان «پخته‌تر» شده است.
او بیان داشت که کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان در نظر دارد که قبل از رخصتی زمستانی مجلس این پیش‎نویس از سوی مجلس نمایندگان تصویب شود.
شکیب مستغنی، سخن‌گوی وزارت خارجه نیز به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت که کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان، ترجمه‌ی این پیش‌نویس به زبان‌های دری و پشتو را برای تصویب از وزارت خواسته است.
آقای مستغنی گفت که پیش‌نویس خطوط اساسی سیاست خارجی دولت افغانستان پنج ماه قبل برای مجلس فرستاده شده بود.
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به‌تاریخ 29 دسامبر 2014 پس از اجرای مراسم تحلیف خطوط اساسی دولتش را در پنج حلقه؛ سیاست خارجی با کشورهای همسایه، کشورهای اسلامی، کشورهای امریکا، کانادا و چاپان، کشورهای آسیایی و سازمان‌های بین‌المللی تقسیم‌بندی کرد.
آقای غنی از وزارت خارجه افغانستان خواست که خطوط اساسی سیاست خارجی دولت را آماده سازد.