تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی اعلام شد

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات تقویم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را امروز اعلام کرد.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس کمیسیون مستقل امروز(یکشنبه، 2ثور) در یک نشست خبری گفت که در حال حاضر روند ثبت نام و تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان در مراکز ولایت‌ها جریان دارد.
آقای صیاد افزود که فهرست کامل رأی‌دهندگان را به تاریخ 23 ماه اسد امسال اعلام می‌کند.
وی تأکید کرد که براساس تقسیم اوقات این کمیسیون، ثبت نام‌ کاندیدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی تاریخ پنچ ماه جوزا آغاز و تا 22 این ماه ادامه دارد.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی تاریخ ۱۹عقرب و نتایج نهایی 29 قوس اعلام می‌شود.
به گفته‌ی آقای صیاد نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای ولسوالی ۱۸ قوس و نتایج نهایی آن چهارم دلو سال جاری خورشیدی اعلام می‌شود.
وی افزود که پس از بررسی اسناد نامزدان و شکایات در برابر فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات، فهرست نهایی کاندیدان تاریخ 12 اسد اعلام خواهد شد.
براساس این زمان‌بندی؛ نامزدان انتخابات پارلمانی و شورا‌های ولسوالی‌ها از هشت سرطان تا 10 اسد می‌توانند از نامزدی‌شان در این انتخابات انصراف دهند.
آقای صیاد در مورد فهرست مراکز رأی‌دهی گفت که فهرست نهایی مراکز رأی‌دهی تاریخ دو سرطان اعلام می‌شود.
براساس این تقویم انتخاباتی کمیسیون دوره‌ی مبارزات انتخاباتی نامزدان پارلمان از پنج میزان و از نامزدان شوراهای ولسوالی از ۱۱ میزان آغاز و تا ۲۵ میزان ادامه دارد.
رییس کمیسیون می‌گوید که تاریخ 26 و27 میزان دوره‌ی سکوت نامزدان انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی است.
روند ثبت نام رأی‌دهندگان، تاریخ ۲۵ حمل آغاز شده و  تا آخر ماه جوزا ادامه دارد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی 28میزان امسال در کشور برگزار خواهد شد.