10 ســرگرمي مرگ‌بــار

 سرگرمي و بازي‌هاي زيادي در دنيا وجود دارند كه برخي از آن‌ها گاهي خوب و مفرح و گاهي بسيار خطرناك اند، به‌طوري كه موجب آسيب‌هاي جسمي يا مالي به افراد مي‌شوند.

بانجي جمپينگ

يكي از سرگرمي‌هاي خطرنـــاك «بانجي جمپينگ» است كه احتمال كشته شدن افراد در آن يك به 500 هزار پرش است. در اين سرگرمي در موارد بسياري ممكن است باعث مرگ افراد شود. نخستين نكته، پاره شدن طناب است كه ميزان فشار جاذبه و وزن افراد در پاره شدن طناب بسيار نقش دارد. از مهم‌ترين آسيب ديدگي‌هاي اين سرگرمي فلج شدن يا شكستن گردن است.

چتر‌بازي

چتر‌بازها زماني كه از هواپيما بيرون مي‌پرند، وارد خطرناك‌ترين بخش زندگي خود مي‌شوند. بسياري از افرادي كه چتربازي مي‌كنند بر اثر اشتباهات فردي يا باز نشدن چتر دچار مشكلاتي مي‌شوند كه جبران‌پذير نيست. آمار نشان مي‌دهد که در بدل هر 160 هزار پرش يك حادثه‌ی مرگ‌بار رخ مي‌دهد.

غواصي

بزرگ‌ترين مشكلي كه غواصان را تهديد مي‌كند، تمام شدن اكسيجن زير آب است. غواصاني كه به اقيانوس مي‌روند به غير از مشكل اكسيجن، بايد حواس‌ شان به شكارچيان دريا نيز باشد. اين سرگرمي كه به شما اجازه مي‌دهد زيبايي‌هاي دريا را از نزديك لمس كنيد. سالانه كشته‌هاي فراواني مي‌دهد. خطر مرگ در اين ورزش يك در هر 34 هزار غواصی است.

پرش با اسكي

يكي از ورزش‌هاي هيجان انگيز المپيكي كه طرف‌داران زيادي در دنيا دارد، پرش با اسكي است. در اين سرگرمي، ورزش‌كار بايد با سرعت از روي يك سكو پايين آمده و با يك پرش در دورترين نقطه فرود آيد. خطر اين ورزش از زماني كه سرعت بالا مي‌رود، تا لحظه‌‌ی توقف كامل ادامه دارد. تا به حال ورزش‌كاران بسياري جان شان را بر اثر اشتباهات كوچك يا حتا يك باد ملايم از دست داده‌اند. در اين ورزش به ازاي هر 8 هزار پرش، يك نفر جانش را از دست مي‌دهد.

موتور‌سواري

موتـــــور يكي از خطــــرناك‌ترين وسيله‌هايي است كه در دنيا مي‌توان پيدا كرد. روزانه انسان‌هاي بسياري با موتور كشته مي‌شوند؛ اما ورزش موتورسواري نيز يكي از بدترين ورزش‌هايي است كه مي‌توان انتخاب كرد. آمار تلفات موتور سواري يك نفر در ازاي هر 1000 موتور سوار است كه با وجود ميليون‌ها موتور در دنيا، آماري بسيار زياد است.

پرش از صخره

در مورد رشته‌ی پرش از صخره مي‌توان واژه‌ی مهيج‌ترين را به كار برد. اين ورزش موجب مي‌شود تا شما با سرعتي باورنكردني از بالاي صخره به پايين حركت كنيد و اين ورزش به هر صورت كه نگاهش كنيد، خطرناك است. آمار تلفات آن يك به ازاي هر 2317 نفر است كه باز هم زياد به نظر مي‌آيد.

بوكس

يكي از ورزش‌هاي حرفه‌اي كه در المپيك نيز برگزار مي‌شود، بوكس است. اين ورزش خشن است. آمار تلفات آن یک در ازاي هر 2200 نفر است كه آن را به يكي از خطرناك‌ترين ورزش‌هاي دنيا تبديل مي‌كند.

صخره‌نوردي

ورزشي بسيار سخت، اما مفرح است كه در دنيا طرف‌داران بسيار زيادي دارد. با وجود كوه‌هاي فراوان در جهان، بسياري از افراد به اين ورزش روي مي‌آورند. ميزان مرگ در اين رشته يك به ازاي هر 1750 نفر است. اين ورزش در نیپال علاقه‌مندان زيادي دارد و آمار كشتگان آن نيز يك در 167 نفر است.

اسكي با پرش از بال‌گرد

يكي از سرگرمي‌هاي بسيار عجيبي كه در كوهستان انجام مي‌شود، پرش از بال‌گرد است. در اين ورزش، بال‌گرد به بالاترين نقطه‌ی كوه مي‌رود و سپس اسكي بازها از آن پايين پريده و به سمت كوه‌پايه حركت مي‌كنند. اين ورزش با همه‌ی جذابيت‌هايش يكي از خطرناك‌ترين ورزش‌هايي است كه تا به حال در دنيا وجود داشته است؛ زيرا آمار مرگ در آن يك در هر 5 هزار پرش است.

گلايدينگ

يكي از خطرناك‌ترين ورزش‌هايي كه در دنيا وجود دارد، «گلايدينگ» است كه با استفاده از يك بال و با جريان هوا انجام مي‌شود؛ اما اين ورزش چون در آسمان و ارتفاع زياد است، در صورت بروز مشكل حتماً مرگ را به همراه دارد. اين سرگرمي در دنيا كمي گران است؛ اما ميزان كشته‌هاي آن به ازاي هر 560 نفر يك نفر است كه آماري باورنكردني و بسيار زياد است.