یک مقام امریکایی: در حمله‌های هوایی 45میلیون دالر به گروه طالبان خسارت مالی وارد شده است

اطلاعات روز: جنرال لینس بنچ، معاون فرماندهی نیروهای هوایی امریکا در افغانستان گفته است که در حملات هوایی نیروهای هوایی امریکایی 45میلیون دالر به گروه طالبان خسارت مالی وارد شده است.
وی در مصاحبه‌یی با برخی از رسانه‌ها گفته است که تا پیش از اعلام آتش بس با گروه طالبان، بیش از ۱۵۰ مرکز مربوط به این گروه هدف حمله‌های هوایی قرار گرفته‌اند.
آقای بنچ گفته مراکزی که هدف حمله‌های هوایی قرار گرفته بیش‌تر در آن، کارخانه‌های تولید و پروسس مواد مخدر و منابع مخدرات آن گروه بوده‌اند.
این مقام امریکایی گفته است که از 45 میلیون دالر خسارت بر طالبان 11 میلیون دالر آن در اثر حملات نیروهای هوایی افغانستان از بین رفته است.
آقای بنج گفته که در جریان آتش‌بس نیروهای هوایی افغان، ۱۹ حمله‌ هوایی را بر مرکز گروه طالبان به هدف دفاع از خودشان راه‌اندازی کردند.
وی تأکید کرده فروش و قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عمده‌ی تمویل طالبان به شمار می‌رود.
آقای پنج می‌گوید که  هدف نیروهای بین‌المللی تنها مبارزه با مواد مخدر نه بلکه هر منبع که طالبان را تقویت کند از بین برده خواهد شد.