31 حمل سال 1398 تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری اعلام شد

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز (سه‌شنبه، 9 اسد) نشست مشورتی را درمورد تعیین تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری 1398 برگزار و 31 حمل سال آینده را تاریخ برگزاری انتخابات اعلام کرد.

در این نشست رهبری کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نمایند‌گان احزاب سیاسی، جامعه مدنی و نهادهای بین‌المللی حضور داشتند. ‌اشتراک‌کنندگان موضوع زمان انتخابات ریاست‌جمهوری را از ابعاد مختلف عملیاتی، مالی و اداری، امنیتی و وضعیت اقلیمی به بحث و بررسی گرفتند.

در نشست امروز، کمیسیون انتخابات  نقش مردم خصوصاً احزاب سیاسی، نهادهای ناظر، جامعه مدنی و ادارات ذیربط در انتخابات را کلیدی دانسته و هدف از این نشست را جمع‌آوری پیشنهادات و مشوره‌های اشتراک کننده‌گان پیرامون تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری دانسته است.

اکثریت اعضای این نشست با تاریخ اعلام‌شده برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده موافقت کرده و رهبری کمیسیون از آنان تشکری کرده است.

این در حالی‌ست که 9 روز پیش رییس‌جمهور و رییس اجراییه از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را به زودی اعلام کند.

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در نشست شورای وزیران گفته بود که رهبری حکومت وحدت ملی از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که تاریخ معین برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را اعلان کند تا جایی برای ابهام در اراده حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات باقی نماند. آقای عبدالله افزوده بود که البته مردم افغانستان یک انتخابات عاری از تقلب را توقع دارند.

رییس‌جمهورغنی در دیداری با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که مداخله در امور انتخابات توسط هرکس به‌شمول کارمندان حکومتی جرم پنداشته می‌شود و حکومت برای جلوگیری از مداخله‌‌ی کارمندان حکومت در این روند، تدابیر لازم را روی‌دست خواهد گرفت.