یک نفر با 400 تذکره‌ی جعلی در کابل بازداشت شد

اطلاعات روز: وزارت داخله از بازداشت یک نفر خبر می‌دهد که 400 تذکره‌ی جعلی را به کابل انتقال می‌داد.

این وزارت با نشر خبرنامه‌یی گفته است که یک نفر می‌خواست، 400 تذکره‌ی جعلی را از ولایت کاپیسا به کابل انتقال دهد اما در هنگام بازرسی موترش در دروازه‌ی پل‌چرخی در شرق کابل از سوی نیروهای پولیس بازداشت شده است.

خبرنامه افزوده که تحقیقات در مورد فرد بازداشت شده جریان دارد.

این فرد در حالی بازداشت می‌شود که پیش از این نیز خبرهای در مورد استفاده از تذکره‌های جعلی برای انتخابات پارلمانی منتشر شده است. گزارش‌های وجود داشت که کارمندان یکی از مراکز توزیع تذکره در ولایت پکتیا بروی تذکره‌های جعلی مهر تأیید زده‌اند.

انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی امسال براساس تذکره‌های ورقی برگزار می‌شود.

تقلب در انتخابات با استفاده از تذکره‌های ورقی همواره یکی از چالش‌های فرا راه انتخابات پیش‌رو خوانده شده است.

شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی همواره تأکید کرده‌اند که ‌برگزاری انتخابات براساس تذکره‌ی ورقی مورد قبول آنان قرار ندارد.