عکس از جریان امتحان بست‌های خدمات ملکی

«تغییر» در 16 اداره‌ی دولتی؛ برنامه‌ی سی‌بی‌آر حذف می‌شود

اطلاعات روز: کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده است که برنامه‌ی «تغییر» جایگزین برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» یا ارتقای ظرفیت برای نتایج می‌شود.

این کمیسیون امروز دوشنبه (دوازدهم قوس) با نشر اعلامیه‌یی گفته است که برنامه‌ی «تغییر» به‌خاطر حفظ و ایجاد ظرفیت در اداره‌ی خدمات عامه جایگزین برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» خواهد شد.

در اعلامیه گفته شده است: «برای برنامه‌ریزی بهتر منابع بشری و به منظوراستخدام کارکنان برای بست‌های کلیدی بر اساس شایستگی و توانایی‌های لازم و برای حفظ و تحکیم ظرفیت‌های ادارات، پروسه‌ی سی‌بی‌آر جایش را به پروسه‌ی تغییر باز می‌کند.»

هزینه‌ی این برنامه‌‎ی سه ساله از سوی صندوق وجهی بازسازی افغانستان پرداخت می‌شود.

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته است که برنامه‌ی «تغییر» به دلیل محدودیت بودجوی شانزده وزارت و اداره‌ی کلیدی را در اولویت قرار می‌دهد.

در اعلامیه‌ی این کمیسیون همچنان گفته شده است افرادی که پیش از این از طریق برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» استخدام شده بودند، شامل برنامه‌ی «تغییر» نشده و برای حفظ ظرفیت آنان، معاشات‌شان از پروژه‌ها به بودجه‌ی رسمی وزارت‌خانه‌ها و ادارات مربوطه انتقال می‌یابد.

همچنان بست‌هایی که پیش از این از طریق برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» از سوی زنان پر شده بودند، در برنامه‌ی «تغییر» حفظ خواهند شد.

این در حالی است که برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» یا ارتقای ظرفیت برای نتایج در سال 2012 میلادی آغاز شد و قرار بود تا پایان سال 2017 میلادی یک هزار و 500 نفر از طریق این برنامه استخدام شوند.