۶۳ روز از موعد معین برای اعلام نتایج ابتدایی پایتخت و ۲۳ روز از موعد معین برای اعلام نتایج نهایی آن می‌گذرد اما کمیسیون هنوز موفق به اعلام نتایج ابتدایی کابل نشده است. این تأخیر به آشکارا سوء مدیریت و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات را تأیید می‌کند.

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) که یکی از نهادهای اصلی ناظر بر شفافیت انتخابات‌ها در افغانستان است، ادعا کرده که در کمیسیون مستقل انتخابات فسادهای جنسی رخ داده و به دلیل فسادهای سیاسی و مالی، اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی پایتخت به تأخیر افتاده است. این نهاد همچنان گفته است که تیم عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات، به نفع افراد مشخصی، رأی‌سازی کرده یا رأی برخی نامزدها را کم کرده است. علاوه بر نهادهای ناظر بر انتخابات، احزاب سیاسی نیز ادعا کرده‌اند که در نتایج آرا، دست‌کاری و فساد شده است. در یک گزارش دیگر، سرپرست دفتر ولایتی کابل، فساد توسط کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات را تأیید کرده و گفته است که برخی افراد متهم به فساد پس از معرفی به نهادهای مسئول، دوباره توسط اداره‌ی امنیت ملی کشور به کار در کمیسیون برگردانده شده است.

در پاسخ به این اتهام، کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که تیفا برای جلب توجه و پروژه‌های مالی و در راستای کسب شهرت، ادعای فساد جنسی، مالی و سیاسی در این کمیسیون را مطرح کرده است.

۶۳ روز از موعد معین برای اعلام نتایج ابتدایی پایتخت و ۲۳ روز از موعد معین برای اعلام نتایج نهایی آن می‌گذرد اما کمیسیون هنوز موفق به اعلام نتایج ابتدایی کابل نشده است. این تأخیر به آشکارا سوء مدیریت و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات را تأیید می‌کند. دو ماه تأخیر برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی کابل، با هیچ بهانه‌ای توجیه نمی‌شود. واقعیت است که نتایج برآمده از فساد مالی و سیاسی که کمیسیون در خصوص انتخابات و سپس شمارش رأی پایتخت انجام داده است، آن قدر مستعد خلق اعتراض و پرسش‌های بزرگ در خصوص انتخابات کابل است که کمیسیون در اعلام آن به بن‌بست مواجه شده است. از سوی دیگر، رفع فساد رخ داده در انتخابات و شمارش رأی پایتخت برای کمیسیون دشوار است و با توجه به فساد وسیعی که رخ داده و تعهداتی که از طرف حلقات مشخص در کمیسیون با برخی نامزدان در بدل دریافت پول صورت گرفته، کمیشنران کمسیون را با دست و پاگیری مواجه کرده است.

اگر کمیسیون مستقل انتخابات قادر به اعلام نتایج ابتدایی پایتخت شود، نتایج نهایی آن چه وقت اعلام خواهد شد؟ کمیسیون مستقل انتخابات چگونه با اعتراض‌های وسیع در چندین ولایت کشور در برابر اعلام نتایجی که از طرف نهادهای ناظر، احزاب سیاسی، افراد و نامزدان به فساد متهم است، مواجه خواهد شد؟ واقع این است که تأخیر رخ داده در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی ولایات و به ویژه پایتخت، مراحل عملیاتی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تأخیر انداخته و سوء مدیریت دیگری در مورد انتخابات ریاست جمهوری که حساس‌تر از انتخابات پارلمانی است، رخ خواهد داد.

دادستانی کشور و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی باید ادعای فساد جنسی و فسادهای مالی و سیاسی در کمیسیون انتخابات را بررسی کرده و با این کار، اعتماد مردم به کمیسیون و نفس انتخابات به عنوان نبض نظام سیاسی مردم‌سالار را ترمیم کند. امتناع از بررسی ادعاهای متعدد در خصوص فسادهای وسیع مالی و سیاسی در کمیسیون مستقل انتخابات هزینه‌های گزافی بر افغانستان تحمیل می‌کند. در صورتی که اعتماد مردم به چنین پروسه‌های ملی و سرنوشت‌ساز به تحلیل برود، در واقع نبض نظام سیاسی اکنون هدف قرار می‌گیرد.

مشترک شدن
اطلاع رسانی
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments