به دنبال تغییر قانون انتخابات و طرزالعمل انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، دیروز، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، در ارگ ریاست جمهوری، به نامزدان مورد نظرشان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند.

ماه‌ها پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان، ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، در طی یک پروسه‌ی طولانی و پرطمطراق، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را از میان ده‌ها نامزد انتخاب کرد. با توجه به تبلیغات و نمایش‌های رسانه‌ای که از جریان انتخاب کاندیداهای عضویت در کمیسیون‌ها انتخاباتی به راه افتاده بود، تصور می‌شد که با عبور از فیلترهای پیچیده‌ی ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی از شایسته‌ترین نامزدان برای رهبری این دو نهاد مهم ملی باشند. پس از برگزاری انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان، سوءمدیریت و ناشایستگی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی اما زبانه زد. انتخابات، با سوءمدیریت و کاستی‌های مدیریتی و اجرایی عجیب و غریبی برگزار شد. پس از آن، مرحله‌ی شمارش و بازشماری آرا، به معنای واقعی، فاجعه‌ی مدیریتی ناشی از سوء مدیریت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به نمایش گذاشت. کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی به انواع تقلبات و تخلفات متهم شدند. اتهام‌ها تا مرز معاملات کلان مالی میان برخی کمیشنران و برخی نامزدان شدت گرفت و کمیسیون‌های انتخاباتی میان مردم اسم جدیدی پیدا کرد: «سرای شهزاده»

به دنبال این حجم از سوءمدیریت، تخلف و تقلب و بالاگرفتن اعتراض‌ها به شایستگی و مدیریت کمیسیون‌های انتخاباتی، رییس‌جمهور غنی به موجب تغییر قانون انتخابات، همه‌ی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد و سپس آن‌ها توسط دادستانی کل ممنوع الخروج اعلام شد. ارگ ریاست جمهوری با برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، به ظاهرا اعتراض‌های گسترده به سوءمدیریت کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را خاموش کرد اما در افتضاح مدیریتی پیش آمده، هیچ مسئولیتی به عهده نگرفت. داکتر عبدالله عبدالله و سرور دانش که هرکدام به همراه رییس‌جمهور در انتخاب کمیشنران سهم داشتند، نه تنها مسئولیتی را متقبل نشدند که با انتقاد آشکار از کمیسیون‌های انتخاباتی و حوالت کردن جک به آن، از مسئولیتی که به موجب اشتراک در انتخاب کمیشنران بر عهده داشتند، طفره رفتند.

به دنبال تغییر قانون انتخابات و طرزالعمل انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، دیروز، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، در ارگ ریاست جمهوری، به نامزدان مورد نظرشان برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی رأی دادند. پس از اعتراض‌ها و انتقادهای بسیار از ارگ توسط نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، رییس‌جمهور غنی با تغییر طرح نخستین تغییر قانون انتخابات و طرزالعمل انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی موافقت کرد و به موجب آن، صلاحیت انتخاب کمیشنران از ارگ ریاست جمهوری به تمام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده محول شد.

کمیشنران منتخب ۱۷ نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، مسئولیت سنگین و مهم ترمیم افتضاح مدیریتی رخ داده در انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان و سپس مدیریت سالم انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸ را به عهده دارند. اگر آن‌ها در انجام درست مسئولیت‌شان کوتاهی کنند و وقوع سوءمدیریت، تخلف و تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۸، کشور را به بحران و بی‌ثباتی بکشاند، مسئولیت مستقیم این رخداد، به عهده‌ی ۱۷ نامزدی خواهد بود که مسئولیت مستقیم انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را به عهده داشته‌اند. صلاحیت در انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، مسئولیت پی‌آمدهای آن را نیز در پی‌خواهد داشت. همان‌طوری که محمد‌اشرف غنی، داکتر عبدالله عبدالله و سرور دانش، مسئول بخش بزرگی از بحران مدیریتی رخ داده در انتخابات پارلمانی ۲۸ و ۲۹ میزان هستند زیرا صلاحیت و مسئولیت انتخاب کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را داشتند.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of