رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت تمامی وعده‌هایش را با چالش‌کشاندن وضعیت فعلی حکومت‌داری در محوریت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، امنیت، صلح و سیاست خارجی مطرح کرد. او گفت که برنامه‌هایش با توجه به مشکلات در عرصه‌های مشخصی گرفته شده است و برنامه‌هایی نیست که صرفا برای کارزارهای انتخاباتی در «کامپیوتر» نوشته شده باشد.

در هفتمین روز کارزارهای انتخاباتی امروز (شنبه، ۱۲ سرطان) تیم انتخاباتی «امنیت و عدالت» به رهبری رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور زیر نام «اکثریت وطن‌دوست» وارد کارزارهای انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری کشور شد.

آقای نبیل در این همایش انتخاباتی که در «خیمه‌ی لویه‌جرگه» در کابل برگزار شده بود، سخنانش را با انتقاد تندی از کارکرد حکومت وحدت ملی و برآورده‌نشدن وعده‌های انتخاباتی محمداشرف غنی، رییس‌جمهوری و عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور آغاز کرد. او با «عوام‌فریبانه»‌خواندن رهبران حکومت وحدت ملی گفت که اولین همایش دو تیم انتخاباتی «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» به رهبری آنان در این دور از انتخابات نیز با «تازه‌کردن زخم مردم افغانستان» و «نمک‌پاشیدن بر این زخم‌ها» آغاز شده است.

رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت افزود که این تیم اما با درک واقعی از چالش‌ها در افغانستان و آگاه بر نظارت مردم از شیوه‌ی کار‌ حکومت‌داری به میدان آمده است. به گفته‌ی او، اعضای این تکت انتخاباتی برای چالش‌های فراروی حکومت‌داری در پنج سال آینده در کشور با «فکر متفاوت و پیام متفاوت» راه‌حل اتخاذ کرده است.

آقای نبیل را در تیم انتخاباتی امنیت و عدالت مرادعلی مراد به‌حیث معاون اول و مسعوده جلال به‌حیث معاون دوم همراهی می‌کنند. آقای مراد پیش از این در پست‌های مختلف وزارت‌های دفاع و داخله‌ی کشور کار کرده است و از قوم هزاره می‌باشد. خانم جلال نیز از قوم تاجیک است و در مقام‌های مختلف از جمله در وزارت امور زنان کشور به‌حیث وزیر کار کرده است. معاون دوم تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در انتخابات ریاست‌جمهوری کشور در سال ۱۳۸۳ خودش را نامزد کرده بود. همچنان او پیش از آن در «لویه‌جرگه‌ی اضطراری» نیز نامزد ریاست دولت انتقالی افغانستان بود. خود آقای نبیل نیز از قوم پشتون است و در سمت‌های ریاست عمومی امنیت ملی، معاون مشاور شورای امنیت ملی و رییس نیروهای ویژه‌ی محافظت از رییس‌جمهوری کار کرده است.

در همین حال، آقای نبیل در همایش امروز خود گفت که در این تیم انتخاباتی به اقشار مختلف اجتماعی از علما، روشنفکران و متخصصین گرفته تا به جوانان و زنان نقش داده شده است.

تیم امنیت و عدالت پنجمین تیم انتخاباتی است که کارزارش را آغاز کرده است. پیش از این تیم‌های انتخاباتی، رییس‌جمهور غنی، عبدالله عبدالله، عنایت‌الله حفیظ و گلب‌الدین حکمتیار با برگزاری گردهمایی و سخنرانی در میان هوادارانش آغاز کرده بود و ۱۳ تیم انتخاباتی دیگر تا کنون وارد کارزارهای انتخاباتی نشده‌اند.

وعده‌های تیم انتخاباتی امنیت و عدالت

رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت تمامی وعده‌هایش را با چالش‌کشاندن وضعیت فعلی حکومت‌داری در محوریت عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، امنیت، صلح و سیاست خارجی مطرح کرد. او گفت که برنامه‌هایش با توجه به مشکلات در عرصه‌های مشخصی گرفته شده است و برنامه‌هایی نیست که صرفا برای کارزارهای انتخاباتی در «کامپیوتر» نوشته شده باشد.

آقای نبیل در بخش عدالت اجتماعی با انتقاد از کارکردهای حکومت وحدت ملی گفت که در پنج سال کارکرد این حکومت، فرصت‌های برابر برای اقوام افغانستان داده نشده است: «کدام وقت از اقوام وطن‌دوست دیگر افغانستان غیر از چهار و پنج قوم، دیگر نمایندگی در کابینه داشته بودیم؟ نورستانی، بلوچ، پشه‌ای، ایماق و گجور و پامیری داشتیم؟ چرا؟! آنان هم صاحب این خاک‌اند و قربانی در این وطن داده‌اند. کی گفته می‌تواند که کدام قریه‌ی افغانستان قربانی نداده‌اند؟ چرا شریک در امتیازات نباشند، چرا در خدمت‌کردن برای‌شان فرصت داده نشود.» او تأکید کرد که در حکومتی به رهبری تیم امنیت و عدالت، به تمامی اقوام براساس لیاقت و دانش افراد فرصت کار داده خواهد شد.

آقای نبیل همچنان افزود که در کابینه‌ی حکومتش افراد از تمامی اقوام حضور خواهند داشت و ادارات تجلی برابرانه‌ی اقوام خواهد بود. او گفت که مسئولان در ادارات حکومت او برای مردم کار خواهند کرد؛ موضوعی که به گفته‌ی رهبر تیم امنیت و عدالت در حکومت کنونی مدنظر گرفته نشده است. او تأکید کرد که در «دفاتر، اتاق‌ها و وزارت‌های حکومت کنونی» هیچ نمایندگی از مردم دیده نمی‌شود.

آقای نبیل این وضعیت را تبعیض و نژادپرستی در برابر شهروندان کشور خوانده، افزود که باید تبعیض به هرنوع و در هر جا و مقامی باشد، باید در قطار جرایم سنگین قطار قرار گیرد: «این تبعیض همه‌روزه در اذهان جوانان ما انتحار می‌کند. ما یک نوجوان را با یک بمب دستی می‌گیریم و ده سال او را به زندان روان می‌کنیم، اما یک کس دیگر می‌آید اقوام افغانستان را توهین و تحقیر می‌کند و برایش می‌گوید که تو صاحب این خاک نیستی، از این خاک برآی. این گفته‌ی او در اذهان جوانان ما انتحار می‌کند، او جزایش باید سنگین‌تر باشد.»

او تأکید کرد که در دوران حاکمیت کنونی، تمامی امکانات و فرصت‌های برای شهروندان تقسیم و تمامی جریان‌های حق‌طلبانه در کشور سرکوب شده است. آقای نبیل وعده داد که در دوران حاکمیت او و تیمش به تمامی گروه‌های اجتماعی فرصت برابر داده خواهد شد و متعهد به اصول مدنیت باقی خواهند ماند.

از سویی هم، رحمت‌الله نبیل در این همایش با اشاره به نقش عالمان دین در حکومت وحدت ملی گفت که هیچ توجهی در این دوران به عالمان نشده است، اگر هم توجهی شده، ابزاری بوده است. او از استفاده‌جویی شورای علما توسط رییس‌جمهوری غنی تأکید کرد که در گردهمایی که از سوی این شورا برگزار می‌شود، قطع‌نامه‌اش در «جای دیگری» نوشته می‌شود. آقای نبیل گفت که باید به این وضعیت خاتمه داده شود و تیم انتخاباتی او در همکاری با عالمان دین طرحی برای شریک‌ساختن عالمان دین و فعال‌شدن نقش آنان در جامعه به‌صورتی که نه افراط را برانگیزاند و نه تفریط را، اتخاذ خواهد کرد.

رحمت‌الله نبیل با اشاره به نقش جوانان در حکومت آینده‌ی افغانستان گفت که باید حضور جوانان در سطوح مختلف ادارات افزایش یابد. او افزود که جوانان در دوران حکومت وحدت ملی حضور کم‌رنگی در ادارات داشته‌اند و زمینه برای‌شان مساعد نشده است. از سویی هم رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در بخشی از صحبت‌هایش شماری از سیاست‌گران جهادی کشور را «سیاست‌مداران ناکام» خوانده و از آنان خواست که از سیاست کنار بکشند، در «بیشه»‌ای بنیشینند و عبادت کنند و فضا را برای جوانان بدهند.

همین طور آقای نبیل با اشاره به بخش اقتصادی گفت: «افغانستان در پنج سال اخیر شاهد بیش‌ترین خروج سرمایه از کشور بوده که عمدتا در کشورهای عربی از جمله امارات، ترکیه و اخیرا به کشورهای آسیای میانه انتقال داده می‌شود. نظر به یک ارقام تنها ۷۰ میلیارد دالر سرمایه‌ی تجار افغانستان به دبی و ترکیه انتقال شده است. همین اکنون هم در حدود هفت‌هزار جواز تجارتی در حال ترک پیشه در کشور قرار دارد.» او دلیل عمده‌ی فرار سرمایه از افغانستان را نداشتن تدابیر و پلان امنیتی برای حفاظت از تجاران و سرمایه‌گذاران و فساد ادارای در کشور خواند. او گفت که تیمش در صورت پیروزی پالیسی و اقدام ویژه‌ای در خصوص امنیت روانی، شغلی و فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری روی‌دست خواهد گرفت تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در کشور به سرمایه‌گذاری ترغیب شوند و زمینه نیز برای سیاحت و کارگیری از «گنجینه‌ها»ی افغانستان فراهم شود.

رهبر تیم انتخاباتی امنیت و عدالت همچنان در بخش امنیت گفت که این تیم برنامه‌ی ۲۰ ماده‌ای در این بخش ایجاد کرده است. او تأکید کرد که با تطبیق این برنامه، نیروهای دفاعی و امنیتی کشور تقویه و به تمامی وسایل و تجهیزات عصری مجهز خواهد شد. او گفت که براساس این طرح، نیروهای امنیتی بیمه می‌شوند و شیوه‌ی جنگ‌های استخباراتی نیز از حالت «نظامی به استخباراتی» تغییر خواهد یافت.

آقای نبیل تأکید کرد که در حکومت وحدت ملی از «بوت، یونیفورم، نان، خون، اکرامیه و انگیزه‌‌ی سرباز وطن» دزدیده شده است و در حاکمیت تیم امنیت و عدالت از «وقار» نیروهای دفاعی و امنیتی کشور حراست خواهد شد.

آقای نبیل همچنان در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به روند صلح در قطر، خواستار اشتراک افغان‌ها در این روند شد. او گفت که قربانی‌ها را مردم افغانستان داده‌اند و باید به‌عنوان قربانی در گفت‌وگوهای صلح بدانند که در آن چه می‌گذرد.

همین طور او در خطاب به گروه طالبان نیز گفت که به خواست مردم افغانستان تن بدهد و از جنگ دست بکشد. آقای نبیل افزود که جنگ راه‌حل بحران موجود کشور نیست و هیچ افتخاری ندارد: «در این صلح نمی‌رسد که تو فکر کنی تا به قدرت برسی و بعد لاف بزنی که ما امریکا، روس و این و آن را شکست داده‌ایم. نگذار که بلای دیگر نازل شود. بیا به این وطن دل بسوزان. این وطن را مادر مشترک بشمار. قدر مادر اگر هر کس نفهمد، قدر خدا را نمی‌فهمد.»

او در بخش سیاست خارجی نیز گفت که سیاست خارجی افغانستان براساس پالیسی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت، نه ستیزه با کسی را روا می‌دارد و نه هم مقلد بی‌چون و چرایی کسی می‌باشد. او افزود که چنگ‌زدن به سنت افغانستان و نسخه‌برداری از مسایل مهم و خوب جهان محدوده‌ی سیاست خارجی تیم‌اش را تعیین می‌کند و براساس روابط منافع متقابل استوار خواهد بود: «گل دادند، گل می‌دهیم و زخم دادند، زخم می‌دهیم.» آقای نبیل تأکید کرد که باید افغانستان به‌جای نقطه‌ی تقابل، نقطه‌ی تعامل در جهان شود.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of