نماینده‌های مجلس، قانوان‌گذاران و مجلس خانه‌ی قانون افغانستان است. هر نوع قانون‌شکنی توسط اعضای مجلس به‌دور از انتظار است. اگر سیاست پولیس برای تأمین امنیت ایجاب می‌کند که موترهای با شیشه‌ی سیاه نباید رفت‌وآمد کند، اعضای مجلس باید بیش از هر کسی دیگری پیشگام و همکار باشد. از این‌رو تقابل نیروهای امنیتی و اعضای مجلس جبران‌ناپذیر است، فارغ از هر پیامد دیگری، باور عمومی را هم به پولیس و به اعضای مجلس صدمه می‌زند.

مجلس نمایند‌گان در یک نشست اضطراری شب‌هنگام سرپرست وزارت امور داخله را فراخواند. نمایندگان ادعا دارند که پولیس با برخی از نماینده‌های مجلس برخورد توهین‌آمیزی داشته است. نشست شب‌هنگام مجلس پیش از این سابقه نداشته و برای اولین‌بار است که نماینده‌گان در مجلس شبانه نشست اضطراری تشکیل می‌دهند. وزارت داخله می‌گوید، این موضوع تحت بررسی است و پولیس به وظیفه‌ی خود عمل کرده و هیچ برخورد توهین‌آمیز با نماینده‌های مردم در مجلس نداشته است.

ادعای برخورد توهین‌آمیز پولیس با دو نماینده‌ مجلس باید با دقت بررسی شود. هیچ کسی حق ندارد فراتر از قانون باشد. اگر پولیس مقصر بوده، باید پاسخ دهد؛ زیرا یکی از وظایف اساسی پولیس برخورد مسلکی است و اگر نماینده‌های مجلس به قانون تمکین نکرده، حق ندارد با پولیس درگیر شود. در درجه‌ی اول انتظار مردم از نماینده‌های‌شان در مجلس مسئولیت‌‌شناسی و رفتار مسئولانه است. در شرایطی که اوضاع امنیتی افغانستان شکننده است، تقابل مجلس و وزارت داخله جبران‌ناپذیر است. در این قضیه وزارت داخله ادعا دارد که سربازان پولیس به‌دلیل تأمین امنیت و منع رفت‌وآمد موترهای شیشه‌‌سیاه قصد داشته نوار سیاه شیشه‌ی موتر یک نماینده مجلس را بردارد که با واکنش آن نماینده روبه‌رو شده‌ است. اگر واقعیت چنین باشد، انتظار همه از نماینده‌های مردم به‌جای تقابل با پولیس، همکاری با نیروهای امنیتی است.

برخورد پولیس با نماینده‌های مجلس اولین‌بار نیست که خبرساز می‌شود. این اتفاق قبلا هم افتاده است. بارها در دوره‌های پیشین مجلس، سربازان پولیس از سوی برخی نماینده‌های مجلس حتا مورد لت‌وکوب هم قرار گرفته است. باری ویس‌احمد برمک، وزیر پیشین امور داخله ادعا کرد که برخی اعضای شورای ملی از موترهای شیشه سیاه سوءاستفاده می‌کنند. اقای برمک گفته بود که این موترها در بسیاری موارد متهم‌اند که انتحارکنندگان را انتقال می‌دهند. چنین برخوردهای نشان می‌دهد که همواره تنش میان نیروهای امنیتی و مجلس نمایند‌گان وجود داشته و این به نفع کشور نیست.

از تشکیل مجلس هفدهم حدود 5 ماه گذشته و در این مدت فعالیت نمایندگان مجلس با انتقادهای زیادی مواجه بوده است. انتقاد اصلی در این مدت غیبت دوامدار بیش‌تر نمایند‌گان بوده است. در 5 ماه گذشته بیش‌تر نماینده‌‌های مجلس مصروف کارزارهای انتخابات ریاست‌جمهوری بوده‌اند. به همین دلیل کارهای زیادی روی دست نمایند‌گان مجلس باقی مانده است. از این‌رو انتظار مردم از مجلس رسیدگی به وطایف‌شان است. بدون شک هر نوع تقابل با نهادهای دیگر وضعیت را از این که است، بدتر خواهد کرد.

چرا تقابل نماینده‌های مجلس با نیروهای امنیتی، به‌ویژه پولیس جبران‌ناپذیر است: یک، پولیس ملی افغانستان در شرایط دشوار امنیت افغانستان را تأمین می‌کند. حمایت مردم از پولیس بدون تردید کمکی بزرگی است برای آنان. در چنین اوضاع و احوال تقابل نماینده‌های مردم با پولیس یک چنین روایت را صدمه می‌زند. دو، پیش از این نیز بارها نیروهای امنیتی به زورگویی و قانون‌شکنی در برابر پولیس متهم شده است. در بالا هم اشاره شد که پولیس اتهام‌های سنگینی را گاهی به آدرس اعضای مجلس وارد کرده است. از این‌رو ادامه‌ی این وضعیت و دوام تقابل این ابهام را بیش‌تر از پیش می‌کند. این وضعیت نباید ادامه پیدا کند. باید منظق برخورد میان دوطرف برخورد مسلکی پولیس و رفتارمسئولانه‌ی نماینده‌های مجلس باشد. سه، نماینده‌های مجلس، قانوان‌گذاران و مجلس خانه‌ی قانون افغانستان است. هر نوع قانون‌شکنی توسط اعضای مجلس به‌دور از انتظار است. اگر سیاست پولیس برای تأمین امنیت ایجاب می‌کند که موترهای با شیشه‌ی سیاه نباید رفت‌وآمد کند، اعضای مجلس باید بیش از هر کسی دیگری پیشگام و همکار باشد. از این‌رو تقابل نیروهای امنیتی و اعضای مجلس جبران‌ناپذیر است، فارغ از هر پیامد دیگری، باور عمومی را هم به پولیس و به اعضای مجلس صدمه می‌زند.

اطلاع‌رسانی
به من اطلاع بده در صورتی که
guest
0 دیدگاه‌ها
Inline Feedbacks
View all comments