سفر به پغمان؛ مسئولان از راه دور با آلودگی هوا مبارزه می‌کنند؟