شاگردان مکتب

دیدبان حقوق بشر: دختران بازمانده از آموزش سه برابر دختران درس‌خوانده در افغانستان زیر سن ازدواج می‌کنند

اطلاعات روز: سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که دختران بازمانده از آموزش سه برابر دختران درس‌خوانده در افغانستان، زیر سن 18 سالگی ازدواج می‌کنند.

در این گزارش که در مورد تعطیلی مراکز آموزشی در زمان همه‌گیری ویروس کرونا به نشر رسیده، آمده است که دسترسی دانش‌آموزان در افغانستان به تحصیل به‌ویژه دختران به‌صورت نگران‌کننده کاهش یافته است.

در گزارش همچنان گفته شده است که به‌دلیل افزایش درگیری‌ها و کاهش کمک‌های بین‌المللی، رقم کودکان در حال آموزش در بسیاری از نقاط کشور رو به کاهش است. براساس آمار دیدبان حقوق بشر، هم‌اکنون کم‌تر از 35 درصد دانش‌آموزان در افغانستان دختر اند.

این سازمان افزوده است که 35 درصد دختران افغان در خردسالی به ازدواج داده می‌شوند و ادامه‌ی تحصیل آنان با ازداوج‌شان بستگی دارند. در گزارش آن، تأکید شده است که دختران بازمانده از آموزش، مصروفیت بیشتر در خانه، انزوای اجتماعی و دسترسی کم‌تر به انترنت دارند.

از سویی هم، این سازمان خاطرنشان کرده است که مکاتب افغانستان پیش از شیوع ویروس کرونا دچار بحران بوده است.

با این  حال، دیدبان حقوق بشر از دولت و حامیان بین‌المللی افغانستان خواسته است که تلاش کنند تا تأثیر شیوع این ویروس بر زنان و دختران به حداقل کاهش یابد.

این در حالی است که تاکنون در افغانستان 27 هزار و 532 مورد مثبت ویروس کرونا شناسایی شده است. از این میان، 546 مبتلا جان باخته و هفت‌هزار و 660 نفر دیگر نیز بهبود یافته‌اند.