خندق‌ها در اطراف شهر کابل

حدود دو میلیون خندق برای کنترل آب‌های سطحی در اطراف شهر کابل حفر شده است

اطلاعات روز: شرکت انکشاف ملی کشور می‌گوید که بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار خندق و ۲۵ بند کوچک آب‌گردان برای کنترل آب‌های سطحی در اطراف شهر کابل حفر شده است.

مصطفا نوید، سخن‌گوی شرکت انکشاف ملی امروز (سه‌شنبه، ۲۹ میزان) به روزنامه اطلاعات روز گفت که این خندق‌ها و بندهای آب‌گردان در چارچوب پروژه‌ی مدیریت آبریزه‌های شهر کابل حفر شده است.

آقای نوید افزود که فاز اول این پروژه شامل کندن‌کاری خندق و ساخت چکدم‌ها می‌شود که برای اجرای آن بیشتر از یک سال و شش ماه زمان درنظر گرفته شده است. در مرحله‌ی دوم این پروژه نیز غرس میلیون‌ها نهال مدنظر گرفته شده است.

 او تأکید کرد که با تکمیل این پروژه جنگلات و باغات مثمر و غیرمثمر در اطراف شهر کابل احداث می‌شود.

به گفته‌ی سخن‌گوی شرکت انکشاف ملی، هزینه‌ی مجموع این پروژه مبلغ ۱۲ میلیارد افغانی می‌باشد که از بودجه‌ی اداره‌ی حمایوی و عملیاتی انکشاف ملی ریاست‌جمهوری پرداخت می‌شود.