بازداشت-شبکه-جرمی-هرات

بازداشت سه شبکه‌ی جرمی در هرات

مقام‌های محلی و مسوولین امنیتی هرات از بازداشت اعضای سه شبکه جرمی خبر‌ می‌دهند. بر اساس اظهارات این مقام‌ها، نیروهای امنیتی هرات ۱۷ تن به شمول دو زن را به اتهام آدم‌ربایی، سرقت‌های مسلحانه و قتل بازداشت کرده اند.