فرمان برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح

رییس‌جمهور غنی فرمان رهایی شماری از زندانیان پاکستانی را امضا کرد

رییس‌جمهور اشرف غنی به هدف «حسن نیت» و «تحکیم روابط دوستانه با پاکستان» فرمان رهایی و عفو مجازات شماری از زندانیان پاکستانی را امضا کرده است.

در این فرمان که در تاریخ ۲۸ عقرب به امضا رسیده، آمده است که آن تعداد از زندانیان پاکستانی که مدت حبس شان الی یک ماه باقی مانده باشد، از زندان رها می‌شوند.

همچنان جزای نقدی آن تعداد از زندانیان شهروند پاکستان که به‌دلیل عدم پرداخت جزای نقدی «محکوم‌بها» تحت حبس قرار دارند، نیز بخشیده می‌شود.

این فرمان یک روز پس از سفر عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان به کابل، نافذ شده است.

آقای خان روز پنج‌شنبه‌ی هفته‌ی گذشته (۲۹ عقرب) در رأس یک هیأت بلندرتبه به کابل آمد.

او حین سفرش در یک نشست خبری با رییس‌جمهور غنی گفت که سفر او به کابل در شرایطی صورت می‌گیرد که مردم افغانستان صلح می‌خواهند، اما علی‌رغم جریان گفت‌وگوهای صلح در دوحه، خشونت‌ها در حال افزایش است.

عمران خان همچنان گفت که به کابل آمده است تا اطمینان بدهد که دولت او هر آنچه را که در توان داشته باشد، مردم افغانستان را در راستای کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس کمک خواهد کرد.