هرات

حمله گسترده طالبان در مرکز ولسوالی «کشک‌کهنه»‌ی هرات ناکام شد

مقام‌های محلی در ولایت هرات می‌گویند که حمله‌ی گسترده‌ی جنگ‌جویان گروه طالبان در ولسوالی کشک‌کهنه‌ی این ولایت ناکام شده است.

سیدعبدالوحید قتالی، والی هرات به روزنامه اطلاعات روز گفت که طالبان این حمله‌ی‌شان را بامداد امروز (پنج‌شنبه، ۲۰ جوزا) در ساحات نزدیک ساختمان ولسوالی کشک‌کهنه راه‌اندازی کرده بودند.

آقای قتالی افزود که در جریان درگیری در این حمله‌ی طالبان، هفت جنگ‌جوی طالبان و یک نیروی امنیتی کشته شده‌اند. همچنین به گفته‌ی او، ۱۳ جنگ‌جوی طالبان و سه نیروی امنیتی هم در جریان درگیری زخمی شده‌اند.

والی هرات گفت که این حمله‌ی طالبان هم‌اکنون عقب زده شده است. به گفته‌ی او، مقداری از جنگ‌افزار پیشرفته‌ی طالبان به‌سمول دوربین‌های شب‌بین به‌دست نیروهای امنیتی افتاده است.

ولایت هرات در غرب کشور از ولایت‌های نسبتا امن است که جنگ‌جویان طالبان در بخش‌هایی از این ولایت حضور و فعالیت گسترده دارند. والی هرات هفته‌ی پیش گفته بود که طالبان در جریان ۱۳ ماه گذشته در حدود یک‌هزار و ۳۰۰ حمله بر تأسیسات و نیروهای دولتی در هرات انجام داده‌اند.

او اما تأکید کرد بود که این گروه در بیشتر حملات‌شان شکست خورده بودند.