دانشجویان تبعیدی که از همه جا رانده می‌شوند

جنجال‌ها در دانشگاه کابل «با تبعید شدن 26 دانشجوی دختر و پسر که محور شرارت و شر اندازی در این دانشگاه خوانده شده بود؛ نیز حل نشد. روز گذشته (8سنبله) دانشجویان تبعید شده و برخی از اعضای جامعه مدنی، در یک اقدام مسالمت‌آمیز، دست به تظاهرات زدند و خواستار لغو حکم وزارت تحصیلات عالی، در مورد این دانشجویان گردیدند.

شب شانزدهم سرطان، دو دانشجو در میدان فوتبال خوابگاه دانشگاه کابل، باهم دعوا کردند و دست به خشونت زدند. برخورد این دو دانشجو که از دو قوم تاجک و هزاره بودند، منجر به شعله‌ور شدن آتش جنگ در خوابگاه دانشجویان شد. جبهه‌ گیری‌های قومی در داخل خوابگاه، در حدود هشت ساعت دوام کرد. بر اساس گزارش‌ها، در ساعت‌های نخست این جنجال، سمت‌گیری‌ها قومی بود اما در نهایت صبغه‌ی مذهبی به خود گرفت. علت آن اعلام جنگ علیه دانشجویان شیعه مذهب از بلندگویی مسجد خوابگاه خوانده شد. دانشجویان در آن زمان به رسانه‌ها از نفوذ «حزب التحریر» و «جمعیت اصلاح» خبر دادند. در این جنگ 18 تن از دانشجویان، با ضربات چاقو و سنگ زخمی شدند. پس از بروز این خشونت‌ها، از فردایی آن شب تا یازدهم اسد، تمامی دانشگا‌های کشور از سوی وزارت تحصیلات عالی، تعطیل اعلام شد.

اما این مشکل تنها به تعطیلی دانشگاه‌ها خلاصه نشد، زمانی‌که دانشجویان در یازدهم اسد دوباره به دانشگاه برگشتند تا درس‌های نیمه تمام‌شان را تمام کنند، با لیست از دانشجویان تبعید شده روبرو شدند. وزارت تحصیلات عالی در پی این جنجال‌ها، برای 26 تن از دانشجویان دخیل در خشونت‌ها حکم تبعید از دانشگاه را صادر کرد که از این میان، 6 تن آن‌ها را بانوان و متباقی دیگر را دانشجویان پسر تشکیل می‌دادند.

ماجرایی تبدیلی 6 تن از دانشجویان دختر، به جنجال یک هفته قبل از رویداد خوابگاه پسرانه بر می‌گردد. این جنجال درپی شیشه‌ای شکسته مربا بروز کرد و باعث جنجال شد که در نتیجه‌ی آن، شش دانشجوی دیگر حکم تبعید را از سوی وزارت تحصیلات عالی دریافت کردند.

پس از صدور این حکم، این دانشجویان بارها دروازه‌های وزارت تحصیلات عالی را  کوبیدند اما به گفته‌ی دانشجویان، «جواب قانع کننده‌ای دریافت نکردند.» این دانشجویان در آن زمان، صدور حکم از سوی وزارت تحصیلات عالی را «ناعادلانه و غیرواقع‌بینانه» خواندند.

اما اکنون این داشجویان بار دیگر صدای اعتراض خود را در برابر این حکم وزارت تحصیلات عالی بلند کرده و می‌گویند، وزارت تحصیلات بدون در نظرداشت واقعیت‌ها این تصمیم را اتخاد کرده است.

  آنان دلیل نرفتن خود شان را به ولایت‌های دیگر؛ مشکلات امنیتی در مسیر راه‌ها و از همه مهم‌تر نبود امکانات مالی عنوان می‌کنند.

 شکیلا، دانشجوی سال دوم بخش زبان و ادبیات چینایی دانشکده ادبیات دانشگاه کابل که به اساس حکم وزارت تحصیلات عالی با تبعید روبرو شده؛ می‌گوید: «من دانشجوی سال دوم ادبیات چینایی هستم اما مرا به دانشگاه غزنی تبدیل کرده‌اند؛ در حالی‌که در دانشگاه غزنی چنین رشته‌ای اصلا وجود ندارد.» او می‌گوید، وقتی به دانشگاه غزنی مراجعه کرده، مسوولان آن دانشگاه،  او را نپذیرفته‌اند.

به گفته‌ی شکیلا، مسوولان دانشگاه غزنی یک استعلام عنوانی وزارت تحصیلات عالی به او داده و در آن از غیرممکن بودن تبدیلی وی به آن دانشگاه تذکر داده‌اند. او گفت: با مراجعه مکرر به وزارت تحصیلات عالی هنوز جواب دریافت نکردم. از سویی هم ماموران امنیتی دانشگاه کابل نیز با ما رفتار تحقیرآمیز دارند.

شکیلا می‌‌افزاید، دانشجویان تبعید شده همه بی‌گناه اند. جنگی که در خوابگاه‌های پسرانه و دخترانه رخ داده بود، کار یک نفر و دو نفر نبود؛ بلکه همگی در آن نقش داشتند اما وزارت تحصیلات عالی فقط چند نفر محدود را با تبعید کردن مجازات کرد.

احمد طاهری، از دیگر دانشجویانی است که نامش در لیست سیاه دانشگاه کابل قرار گرفته است. او می‌گوید، در حال حاضر حتی مسوولان امنیتی دانشگاه به وی اجازه ورود به دانشگاه را نمی‌دهند: با هر بار مراجعه به دانشگاه، ماموران امنیتی مانع ورود من می‌شوند. تا اکنون دوبار مرا به همین دلیل، بازداشت‌گاه برده‌اند و پس از  چند ساعت آزادم کردند.

طاهری، تصمیم وزارت تحصیلات عالی را ناشی از برخوردهای غیرواقع‌بینانه و به دور از آینده‌نگری برای سرنوشت دانشجویان عنوان می‌کند. «مسوولان وزارت تحصیلات عالی بسیار تصمیم عجولانه گرفتند. بسیاری از دوستان ما را حتی خلاف رشته به دانشگاه‌های دیگر تبدیل کرده‌اند».

با این حال به نظر می‌رسد، معرفی دانشجویان به دانشگاهای ولایت‌ها، با مشکلات زیادی همراه است. بسیاری از دانشجویان خلاف رشته معرفی شده‌اند و تعدادی دیگر هنوزهم در حالت سرگردانی به سر می‌برند.

از سویی هم تظاهرکنندگان، در پایان اعتراض شان با صدور قطع‌نامه‌یی خواستار  لغو این تصمیم از سوی ریاست جمهوری و وزارت تحصیلات عالی شدند. در متن بیانیه معترضین آمده است: دانشجویان تبعید شده بی‌گناه اند و حق‌شان نیست که چنین مجازات شوند. آنان هم‌چنان تاکید کرده، که جنجال‌های خوابگاه دانشگاه کابل، از بیرون سازمان‌دهی شده بود. معترضان تصمیم وزارت تحصیلات عالی را مخالف قوانین موجوده کشور خوانده و از وزارت تحصیلات عالی خواسته تا فرمان بازگشت دانشجویان تبعید شده را صادر کند.

آن‌ها هشدار داده، در صورتی‌که وزارت تحصلات عالی به خواسته‌های شان رسیدگی نکنند، به تظاهرات شان ادامه می‌دهند.