بانک مرکزی

بانک مرکزی: مردم و ادارات دولتی و خصوصی در قراردادها و مبادلات پولی از افغانی استفاده کنند

بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که پول رایج و واحد پولی افغانستان، افغانی است.

این بانک از مردم و ادارات و مؤسسات دولتی و خصوصی خواسته است که در قراردادها و دیگر معاملات پولی و دادوستدهای اقتصادی از پول افغانی استفاده کنند.

هدف از این خواست بانک مرکزی، رشد اقتصادی افغانستان گفته شده است.

این درحالی است که در طی دست‌کم یک ماه اخیر که طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، پول افغانی به‌گونه‌ی کم‌پیشینه‌ای در برابر دالر سقوط کرده است.

در حال حاضر یک دالر در بدل ۸۵ افغانی در بازارهای کابل به فروش می‌رسد.