طالبان دانشگاه‌های خصوصی را از استخدام استاد بدون تأییدی «هیأت خاص» منع کردند

آژانس خبری باختر به نقل از مسئولان در وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده است که دانشگاه‌های خصوصی نمی‌توانند بدون تأییدی «هیأت خاص» این وزارت، استاد استخدام کنند.

به نقل از این خبرگزاری دولتی، وزارت تحصیلات عالی طالبان همچنین گفته است که استادان دانشگاه‌های دولتی در اوقات رسمی نمی‌توانند در جای دیگری نیز وظیفه اجرا کنند.

هدف از این اقدام وزارت تحصیلات عالی طالبان، جلوگیری از جذب استادان غیرمسلکی گفته شده است.

اتحادیه دانشگاه‌های خصوصی افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است.