نخست‌وزیر طالبان

کابینه‌ی طالبان: برای یتیمان و افراد فلج و دارای معلولیت کمک نقدی توزیع شود

کابینه‌ی حکومت سرپرست گروه طالبان فیصله کرده است که برای هر یتیم مبلغ دو هزار، برای هر فرد فلج مبلغ ۱۵ هزار و برای هر فرد دارای معلولیت مبلغ ۱۰ هزار افغانی کمک نقدی توزیع شود.

ریاست عمومی اداره‌ی امور حکومت سرپرست طالبان امروز (سه‌شنبه، ۳۰ قوس) با نشر خبرنامه‌ای گفته که این موضوع در نشست اخیر کابینه‌ی این گروه فیصله شده است. این نشست به ریاست محمدحسن آخوند برگزار شده بود.

به نقل از خبرنامه، کابینه‌ی سرپرست طالبان به وزارت شهدا و معلولین این گروه وظیفه داده است که تا کمک‌های نقدی به این افراد را براساس پلان و تقسیم اوقات مشخص توزیع کنند.

کابینه‌ی حکومت سرپرست طالبان همچنین تأکید کرده است که یک هیأت به اشتراک وزارت شهدا و معلولین، وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، اداره‌ی سره‌میاشت و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث این گروه برای ارایه‌ی کمک‌های زمستانی به ساحات دورافتاده و حل مشکلات گدایان حرفه‌ای تعیین شود.

در اعلامیه آمده است که این هیأت مؤظف شده است تا اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند.