بانک مرکزی

طالبان «بولی» در بازارهای ارز را ممنوع کردند

بانک مرکزی حکومت سرپرست گروه طالبان (د افغانستان بانک) فعالیت «بولی» یا دست‌فروشی آزاد اسعار در بازارهای ارز کشور را ممنوع کرده است.

این بانک در نامه‌‌ای که عنوانی شورای صرافان و فراهم‌کنندگان خدمات پولی نوشته شدهد است، گفته که براساس فیصله‌ی کمیسیون اقتصادی شورای وزیران حکومت طالبان، فعالیت «بولی» در مارکیت‌های اسعار به‌صورت جدی ممنوع است.

بانک مرکزی حکومت سرپرست طالبان از شورای صرافان خواسته است که این موضوع را به اطلاع صرافان برساند و با افراد متخلف برخورد می‌شود.

منابع در سرای شهزاده، بزرگترین بازار تبادله‌ی ارز کشور  امروز (یک‌شنبه، ۲۶ جدی) در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات تأیید کردند که بولی در این سرای توسط طالبان ممنوع شده است.

پس از افزایش بی‌پیشنه بهای دالر در برابر افغانی، بر فعالیت «بولی» در سرای شهزاده محدویت وضع شد. در حال حاضر هم یک دالر امریکایی به بیش از ۱۰۰ افغانی تبادله می‌شود.

عمده‌ترین دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی کمبود دالر در بازار  دانسته می‌شود که ناشی از تحریم مالی علیه طالبان است.

با تسلط این گروه بر افغانستان، امریکا حدود ۹ میلیارد دالر امریکایی ذخایر بانک مرکزی را مسدود کرد و این اقدام منجر به بحران نقدیندگی در کشور شد.

با بلندرفتن بهای دالر در برابر پول افغانی نرخ مواد اولیه در بازارها نیز به‌دلیل اینکه مواد وارداتی در بیرون از کشور با دالر خریداری می‌شود، افزایش می‌یابد.