تصفیه‌ی کادرها در وزارت مهاجرین؛ «مولوی‌ها و قاریان به‌جای دکتر‌ها و ماسترها»

اسنادی که به روزنامه اطلاعات روز رسیده نشان می‌دهد که ۱۷ مقام عالی‌رتبه در وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان به‌شمول ۱۵ رییس و ۲ مشاور با فرمان محمدحسن آخوند، رییس‌الوزرای طالبان از کارشان برکنار شده‌اند. این اسناد نشان می‌دهد که این افراد با درجه‌های تحصیلی دکتر، ماستر و لیسانس و با تجربه‌‌ی کاری ۶ تا ۱۸ سال هستند.

منابع معتبر در این وزارت به روزنامه اطلاعات ‌روز گفته‌اند که بیشتر افراد گماشته‌شده‌ی طالبان فاقد درجه‌ی تحصیلی و از قوم «پشتون» هستند.

این منابع افزوده‌اند که افراد گماشته‌شده‌ی طالبان خودشان را «مولوی» و «قاری» خطاب می‌کنند و با این پشتوانه وارد بست‌های عالی‌رتبه در وزارت مهاجرین شده‌اند.

وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان در حکومت طالبان سهم «حقانی‌ها» است. این وزارت توسط خلیل‌الرحمان حقانی، کاکای سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله و مسئول شبکه حقانی اداره می‌شود. بیشتر رؤسای مهاجرین در ولایت‌ها نیز از افراد طالبان گماشته شده‌اند.

نام و مشخصات کارمندان عالی‌رتبه وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان [۱۵ رییس و ۲ مشاور] که به حکم رییس‌الوزرای طالبان از کارشان برکنار و به‌جای آن افراد طالبان گماشته شدند.
شمارهنامعنوان بستدرجه تحصیلتجربه کاری
۱سمیع الحق نیازیرئیس تکنالوژی معلوماتیماستر
«سافت‌ویر انجنیرینگ»
۹ سال
۲رحمت‌الله حکیمیرییس عودت و ادغام مجددماستر اداره عامه۱۴ سال
۳علی‌رضا موحدیرییس تحقیق و معلومات مهاجرینماسترحقوق۱۷ سال
۴همایون نوررییس نظارت و ارزیابیدکترای امور مالی۸ سال
۵لیاقت علی ساعیمشاور امور مالی و تدارکات وزارتماستر امور مالی۶ سال
۶سلطان علی جاویدرییس پلان و پالیسیماستر مدیریت تجارت۱۸ سال
۷حزب‌الله صابریمشاور حقوقی وزارتماستر اداره عامه۷سال
۸ولی محمد قریشیرییس هماهنگی مساعدت‌هاماستر اداره عامه۱۰ سال
۹غلام مرتضی رسولیرییس حمایت های حقوقیماستر حقوق۱۳ سال
۱۰عبدالستار فرزانرییس تفتیش داخلیماستر اقتصاد۱۳ سال
۱۱اسلام الدین جرأتسخنگو و رییس اطلاعات و ارتباط عامهماستر مدیریت دولتی۱۲ سال
۱۲محمد آصف صالحیرئیس خدمات انجنیری شهرک هالیسانس
انجنیری ساختمان
بیش از ۱۰ سال
۱۳سید عالم ساداترییس مالی و اداریماستر اقتصادبیش از ۸ سال
۱۴جواد شهزادرییس مهاجرین ولایت کابلدارای دو ماستری
در رشته های حقوق
و اداره تجارت
۱۰ سال
۱۵سید جاوید هاشمیرییس دفتر وزیرلیسانس حقوقبیش از ۱۰ سال
۱۶محمد نادر شفقرییس دیاسپوراماستر اقتصادبیش از ۱۰ سال
۱۷عبدالخالق موسویرییس منابع بشریماستربیش از ۱۰ سال

در مکتوبی که به اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، آمده است که ۱۳ تن از افراد طالبان براساس چندین حکم «ریاست الوزرای» طالبان گماشته شده‌اند:

 • مولوی سردار محمدشیرزاد براساس حکم شماره ۵۸۰ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس رسیدگی به وضعیت بیجاشدگان داخلی؛
 • حمدالله حقانی براساس حکم شماره ۵۹۸ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس منابع بشری؛
 • مفتی عبدالمطلب براساس حکم شماره ۵۹۸ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس اطلاعات و ارتباطات عامه؛
 • محمدعلی باور براساس حکم شماره ۵۸۲ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس نظارت و ارزیابی؛
 • قاری اجمل براساس حکم شماره ۵۸۶ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس تفتیش داخلی؛
 • قاری احمدالله هاشمی براساس حکم شماره ۵۷۹ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس حمایت حقوقی؛
 • الهام‌الدین کامل براساس حکم شماره ۵۹۶ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس دیاسپورا؛
 • عبدالکبیر طلایی کامل براساس حکم شماره ۵۹۶ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس تکنالوژی معلوماتی؛
 • مفتی حبیب‌الله براساس حکم شماره ۵۸۵ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس تحقیق و معلومات مهاجرین؛
 • غلام نبی‌الله براساس حکم شماره ۵۹۷ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس تشویق و عودت داوطلبانه؛
 • مولوی شمال‌خان مصلح براساس حکم شماره ۵۹۷ در بست رتبه دوم به‌عنوان رییس تثبیت و دریافت راه‌ حل‌های دایمی.
جدول تشکیلاتی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان

منابع به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که افراد گماشته‌شده‌ی طالبان در بسیاری از مواقع توانایی پیشبرد کار در وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان را ندارند ‌و برخی از این افراد تنها مهارت در جنگیدن دارند.

مسئولان مطبوعاتی طالبان در این مورد ابراز نظری نکرده‌اند، اما در گذشته اتهام مبنی بر تصفیه‌سازی در اداره‌های دولتی را رد کرده بودند.

در حالی مقام‌های عالی‌رتبه وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان با تحصیلات عالی از کارشان برکنار شده‌اند که مقام‌های ارشد طالبان به‌شمول ملا عبدالغنی برادر، معاون رییس‌الوزرای طالبان، سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله و مولوی محمدیعقوب، سرپرست وزارت دفاع از کادرهای مسلکی می‌خواهند که از خارج به داخل کشور برگردند.

خلیل‌الرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان و کاکای سراج‌الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله طالبان

از تسلط طالبان بر افغانستان بیش از هفت ماه می‌گذرد و در این مدت بارها گزارش‌های مبنی بر تصفیه‌ی قومی و گروهی طالبان در وزارت‌ها و اداره‌های دولتی وجود داشته است. شماری زیادی از کارمندان دولتی که از کارشان برکنار شده‌اند، به کارهای شاقه و یا سفر قاچاقی به ایران روی آورده‌اند.

در این مکتوب دیده می‌شود که ۱۲ تن از افراد طالبان در بست‌های بلند در وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان گماشته شده‌اند.

روزنامه اطلاعات روز در چندین گزارش تصفیه‌سازی در نهادهای دولتی زیر سلطه‌ی طالبان را مستندسازی کرده است. با کلیک کردن روی عنوان‌های زیر می‌توانید این گزارش‌ها را مرور کنید.

چندین تن از کارمندان سابق دولتی در صحبت با روزنامه اطلاعات روز، از تصفیه قومی در اداره‌های دولتی سخت انتقاد می‌کنند و از طالبان می‌خواهند که دست از این اقدامات بردارند.

آنان گفته‌اند که با سقوط حکومت و بیکارشدن در «بدترین» شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند و از برآورده‌کردن نیازهای اولیه زندگی‌شان محروم هستند. آنان افزوده‌اند که نباید طالبان با گرفتن قدرت، دست به «انتقام‌گیری» از کارمندان سابق به‌ویژه کارمندان ملکی بزنند.