کوچ اجباری مردم محل در ولسوالی‌های کجران و خدیر دایکندی
عکس: شبکه‌های اجتماعی

تهدید به کوچ اجباری بیش از چهارهزار خانواده در ولسوالی‌های کجران و خدیر دایکندی

منابع مردمی در ولسوالی‌های کجران و خدیر ولایت دایکندی می‌گویند که افراد نزدیک به طالبان بالای زمین‌های چهارهزار و ۱۷۰ خانواده در این دو ولسوالی ادعای ملکیت کرده و باشندگان محل را تهدید به کوچ اجباری کرده‌اند.

یک منبع محلی در ولسوالی کجران به روزنامه اطلاعات روز گفت که فردی به نام «حمیدالله» که با طالبان روابط نزدیک دارد، بالای زمین‌های ۱۵ روستا در این ولسوالی ادعای ملکیت کرده است.

به‌گفته‌ی منبع، این فرد به باشندگان روستاهای «کورک تورغی»، «شیگاتک»، «بیدک»، «لونده بیدک»، «سنگ شهرک»، «ترنگگ»، «آودره»، «خمیتوت»، «کجکی»، «پساپ بلو»، «بندسنگ»، «پشت ساغوم»، «پسآب بازمیر»، «سردشت» و «تاریکنو» ولسوالی کجران گفته است که این روستاها در گذشته چراگاه گوسفندان پدرکلانش بوده است.

به‌گفته‌ی مردم محل، پدرکلان این فرد «ملا نیازمحمد» نام داشت و در دوران حکومت قبلی طالبان یکی از اعضای ارشد این گروه بود.

سلحشور (نام مستعار) یکی از باشندگان محل به روزنامه اطلاعات روز گفت که دعوا میان «حمیدالله» و مردم این روستاها از مدت هفت ماه به این طرف جریان داشت و به تازگی دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی کجران «بدون تحقیق و بررسی اصولی»، دعوا را به نفع «حمیدالله» فیصله کرده است.

سلحشور افزود که در روستاهای یادشده حدود چهارهزار خانواده زندگی می‌کنند. به‌گفته‌ی او، ولسوال و قاضی طالبان در ولسوالی کجران به مردم گفته‌اند که نواسه‌ی ملا نیازمحمد از بزرگان طالبان حکم آورده و آنان ملزم به تطبیق آن هستند.

همزمان با این، منابع محلی از ولسوالی خدیر دایکندی می‌گویند که پس از جنجال‌ها میان کوچی‌ها و مردم محل در روستای «غم‌قل» این ولسوالی، اکنون فردی به نام «غلام خان ولد تورخان» از ایماق‌های ولسوالی دولینه‌ی غور بالای زمین‌های این روستا ادعای ملکیت کرده و مردم را به کوچ اجباری تهدیده کرده است.

مسرور (نام مستعار) یکی از بزرگان روستای «غم‌قل بالا» به روزنامه اطلاعات روز گفت که این فرد عرایضی را عنوانی ولسوال و قاضی دادگاه ابتداییه طالبان در ولسوالی خدیر درج کرده و گفته است که این روستا مربوط ولسوالی دولینه غور است و باید از طریق دادگاه غور پی‌گیری شود.

مسرور افزود که در روستای «غم‌قل بالا» حدود ۱۷۰ خانواده زندگی می‌کنند. به‌گفته‌ی او، مردم از «ظلم و زورگویی» کوچی‌ها به ستوه آمده‌اند.

مردم محل می‌گویند که در جریان سال جاری کوچی‌ها با حمایت طالبان «بدترین ظلم» را به آنان روا داشته‌اند. مسرور علاوه کرد که در جریان یک سال گذشته سه طایفه از کوچی‌ها به نام‌های «کاکری، تایمنی و سینی» و شماری دیگر از آنها به این روستا آمده و بالای زمین‌های مردم ادعای مالکیت کرده‌اند.

این درحالی است که کوچی‌ها در مناطق مختلف هزاره‌جات بالای زمین‌های مردم بومی ادعای مالکیت کرده و آنان را به کوچ اجباری تهدید کرده‌اند. کوچی‌ها که از حمایت طالبان برخوردارند، در برخی موارد حتا مردم را مجبور به کوچ نیز کرده‌اند.

سال گذشته نیز در جریان ماه‌های میزان و عقرب طالبان حدود ۷۰۰ خانواده را از روستاهای «کندیر» ولسوالی گیزاب و «تگابدار» ولسوالی پاتوی دایکندی مجبور به کوچ اجباری کرده بودند.