کتاب‌خانه ویژه‌ی بانوان در ولایت بامیان گشایش یافت

کتاب‌خانه ویژه‌ی زنان تحت نام «کاج» به ابتکار یک بانو در مرکز ولایت بامیان گشایش یافت.

هدف از تأسیس این کتاب‌خانه بلندبردن ظرفیت علمی دختران و بانوان، مبارزه با بی‌سوادی و نهادینه‌سازی فرهنگ کتاب‌خوانی گفته شده است.

نیکبخت ثنا، مسئول کتاب‌خانه‌ی کاج به روزنامه اطلاعات روز گفت که در حال حاضر در این کتاب‌خانه ۵۰۰ جلد کتاب مختلف موجود است.

او افزود: «به‌دلیل محدودیت‌های طالبان، مراکز تعلیمی و تحصیلی به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم و دانشجویان دختر مسدود می‌باشد و ما خواستیم فضای را برای مطالعه‌ی زنان به‌وجود آوریم.»

او اضافه کرد که در تلاش فراهم ساختن اینترنت و کمپیوتر نیز است.

نیکبخت از حکومت طالبان می‌خواهد که دروازه‌های مراکز تعلیمی و تحصیلی را به‌روی دختران بازگشایی کنند و به زنان اجازه‌ی کار دهند.

او می‌گوید که زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و بدون حضور آنان جامعه پیشرفت نخواهد کرد.