الماس سروری، نظامی پیشین

طالبان یک نظامی پیشین اهل پنجشیر را در کابل بازداشت کردند

بستگان الماس سروری، عضو ارتش حکومت پیشین می‌گویند که طالبان او را از ساحه‌ی کوتل خیرخانه‌ی شهر کابل بازداشت کرده‌اند.

به‌گفته‌ی بستگان سروری، او پنج‌شنبه شب (۴ جوزا) بازداشت شده و از سرنوشت وی تا اکنون هیچ خبری در دست نیست.

الماس سروری باشنده‌ی اصلی ولایت پنجشیر است و پس از سقوط حکومت پیشین به‌دست طالبان به ایران رفته بود.

بستگان سروری می‌گویند که او چند ماه قبل از ایران ردمرز شده بود و در کابل زندگی عادی داشت.

منابع می‌گویند که الماس سروری قصد داشت دوباره به‌خاطر تأمین مخارج خانواده‌اش به ایران برود، اما از سوی طالبان بازداشت شده است.

به‌گفته‌ی منابع، این نظامی پیشین هیچ گونه ارتباطی با جبهات نظامی و سیاسی مخالف طالبان نداشت و روشن نیست که طالبان او را به چه دلیلی بازداشت کرده‌اند.

طالبان سه روز قبل دو برادر را که از افسران ارتش و پولیس حکومت پیشین بودند، در شهر کابل بازداشت کردند. این دو برادر باشندگان اصلی ولایت پنجشیر هستند.

بازداشت نظامیان پیشین در طی بیش از یک‌ونیم سال گذشته که طالبان بر افغانستان مسلط شده‌اند، همچنین ادامه داشته است.

هرچند رهبر طالبان از ابتدای تسلط این گروه بر افغانستان، «عفو عمومی» اعلام کرده بود، اما گزارش‌های زیادی در ماه‌های گذشته منتشر شده که میزان تعهد اعضای طالبان به این فرمان را زیر سئوال برده‌اند.