نجیب الله مسافر najibullah mosafer

نجیب الله مسافر عکاس مشهور کشور به زندان پل چرخی منتقل شد

اطلاعات روز: نجیب الله مسافر عکاس مشهور کشور به شش ماه حبس محکوم و به زندان پل چرخی منتقل شده است. بستگان آقای مسافر می گویند که دلیل محکومیت او بر می گردد به گرفتن یک عکسی که در سال 1385 گرفته شده بود.

آقای مسافر روزیکشنبه(سوم حوت) همین هفته از سوی مسئوولین حوزه ششم امنیتی احضارمی شود و سپس خودش به ولایت کابل می رود. مسئوولین ولایت پس از رسیدن مسافر او را توقیف و بعد از ظهر همان روز محاکمه و محکوم به شش ماه حبس می کند.

آقای مسافر بعد از ظهر چهارشنبه (ششم حوت) برای سپری دوران محکومیتش به زندان پل چرخی منتقل می شود.

قیس نجیبی از بستگان نجیب الله مسافر به روزنامه اطلاعات روز گفت: “استاد مسافر در سال 1385 دریک مراسم ورزشی در غازی استدیوم عکس دخترانی را گرفته بود که توپ های رسامی شده باسکتبال را به عنوان نماد ورزشی منتقل می کردند و به دنبال آن استاد دو قطعه از این عکس ها را به یک شرکت تبلیغاتی به نام “پرودکشن هفتم” فروخته بود. آن شرکت با دست کاری در عکس های اصلی به جای توپ های باسکت بال، لوگوی شرکت اتصالات را چسپانده و منتشر کرده بود”.

قیس می گوید که پخش آن عکس ها با لوگوی شرکت اتصالات توسط پرودکشن هفتم که بخش تبلیغات شرکت اتصالات را برعهده داشت، با عث شد که خانواده آن دختران دست به شکایت بزنند.

اسنادی که قیس در دست دارد نشان می دهد که مدعیان این دعوا به تاریخ 28 دلو سال 1386 به استاد مسافر برائت داده اند و از دعوی شان منصرف شده اند. اما با این وجود این دعوی دوباره پس از 7 سال توسط نهادهای عدلی و قضایی پی گیری و در نتیجه استاد مسافر در یک محاکمه ناعادلانه به شش ماه حبس محکوم می شود.

بستگان آقای مسافر می گویند که نجیب الله مسافر در تغییراتی که در آن عکس توسط شرکت پرودکشن هفتم و یا شرکت اتصالات بوجود آمده، هیچ نقشی ندارند و تمامی تغییرات و نصف آن تابلو ها توسط این شرکت انجام شده است.

بازداشت نجیب الله مسافر بازتاب گسترده در شبکه های اجتماعی داشته است و عده یی از بازداشت و محکومیت او نگران شده اند که دور جدیدی از سانسور به خبرنگاران و رسانه ها اعمال نشود.