طرح ازدیاد و تعدیل سه ماده‌ی قانون رسانه‌های همگانی تصویب شد

اطلاعات روز: در نشست دیروز مجلس نمایندگان، طرح ازدیاد و تعدیل سه ماده‌ی ‌قانون رسانه‌های همگانی به تصویب رسید. با تعدیل و ازدیادی که در ماده‌های 42، 43 و 44 قانون رسانه‌های همگانی صورت گرفته، ازدیاد کمیسیون بررسی تخلف‌های رسانه‌ای در کنار قانون رسانه‌های همگانی، تعدیل در معاش اعضای کمیسیون و انتخاب رییس آن صورت گرفته است.

‌قانون رسانه‌های همگانی در 11 فصل و 54 ماده تدوین شده و نخستین‌بار در 24/9/1386 از سوی مجلس نمایندگان تصویب و به منظور توشیح به رییس جمهور فرستاده شده است. این بار سه ماده‌ی این قانون به صورت تعدیلی و ازدیادی‌ از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در 23/4/1392 به مجلس نمایندگان به منظور تصویب پیش‌نهاد شده بود.

 از میان این سه ماده، در ماده‌ی 44 ازدیاد شده و در آن کمیسیون بررسی شکایت‌ها و تخلف رسانه‌ای اضافه شده است. محمد علی اخلاقی، عضو کمیسیون امور دینی و فرهنگی در این زمینه به روزنامه‌ی اطلاعات روز گفت: «در ‌ماده‌ی 44 قانون رسانه‌های همگانی ا‌زدیاد شده که در آن کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای اضافه شده است». آقای اخلاقی اضافه کرد که در این ماده بحث نخست در مورد اعضای کمیسیون است که رییس آن وزیر اطلاعات و فرهنگ انتخاب شده و بقیه‌ اعضای آن با تأیید شورای رسانه‌ها، سه نفر از جامعه‌ی مدنی با در نظر‌داشت جنسیت، دو نفر از اتحادیه‌ی خبرنگاران، یک حقوق‌دان ورزیده و رییس دانشکده‌ی ژورنالیزم انتخاب شده‌اند.

 در مورد معاش اعضای کمیسیون که مطابق اصل متن حقوق آن‌ها باید از بودجه‌ی وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخته می‌شد، در تعدیل وزارت اطلاعات و فرهنگ، معاش اعضای کمیسیون از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیش‌نهاد و از سوی رییس جمهور منظور می‌گردد.

هم‌چنان در این طرح رییس کمیسیون از جانب وزارت، یک نماینده‌ی باصلاحیت پیش‌نهاد شده بود؛ اما محمد علی اخلاقی می‌گوید، ما بعد از بحث روی این موضوع به این نتیجه رسیدیم که رییس کمیسیون باید شخص وزیر اطلاعات و فرهنگ باشد. به باور او، هرگاه وزیر اطلاعات و فرهنگ رییس کمیسیون باشد، این کمیسیون از اقتدار برخوردار است و در برابر نمایندگان مجلس پاسخ‌گو می‌باشد.

برخی از نمایندگان‌ با انتخاب شدن وزیر اطلاعات و فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای مخالفت نمودند. به باور آن‌ها، به عهده گرفتن ریاست کمیسیون از سوی وزیر اطلاعات و فرهنگ، مستقل بودن کمیسیون را زیر سوال می‌برد. نقیب‌الله فایق، عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت که کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات و فرهنگ استقلالیت خود را از دست می‌دهد و حکومتی می‌شود. به باور او، هرگاه کمیسیون توسط حکومت رهبری شود، نیازی به تشکیل آن نیست. در همین حال، رمضان بشردوست، عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت، با سپردن ریاست کمیسیون به وزیر اطلاعات و فرهنگ، محتویات کمیسیون خالی می‌شود. او هم‌چنان گفت که رییس کمیسیون در هرراهی که بخواهد کمیسیون را می‌برد، بنابراین، بهتر است که رییس کمیسیون توسط اعضای آن انتخاب گردد.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *