15 پروژه انکشافی در ولایت میدان به بهره برداری سپرده شد

اطلاعات روز: مسئول ساحوی برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت میدان وردک می‌گوید که اخیراً ۱۵ پروژه انکشافی این برنامه با هزینه‌ی بیش از ۱۲ میلیون افغانی در ولسوالی‌های بهسود و جلریز ولایت میدان وردک به بهره ‌برداری سپرده شده است.
ریاست رسانه‌های برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامه‌ای گفته است، این پروژه‌ها شامل حفاری چاه‌های برمه‌یی، تمدید شبکه‌های آب‌رسانی، احداث و جغل اندازی سرک‌های روستایی، اعمار دو باب کلینیک صحی، چهار مراکز اجتماعی، پل و پلچک‌ها ، دیوارهای استنادی و کانال آبیاری می‌باشند که از مزايای آن‌ها حدود ۱۰۹۷ فامیل مستفید خواهند شد.
منبع افزوده است که برنامه همبستگی ملی از شروع فعالیت‌هایش تاکنون در ولایت میدان وردک ۳۵۸۳ پروژه عام المنفعه را به بهره برداری سپرده است و در حال حاضر بیش از ۶۴۴ پروژه‌ی ديگر نیز در این ولایت تحت كار می‌باشد.