رییس جمهور: تشکیلات درجه اول برای ولایت پکتیا در نظر گرفته شود

اطلاعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به وزارت‌خانه‌ها و ادارات حکومتی دستور داده است تا تشکیلات درجه اول برای ولایت پکتیا در نظر گرفته شود.

در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری آمده است: «رییس جمهور غنی پس از تفویض مدال به عبدالرحیم زیرک، طی صحبتی، به جوانان پکتیا اطمینان داد که تمام امتیازات درجه اول در سال جاری به این ولایت داده می‌شود و به وزارت خانه‌ها و ادارات هدایت داد که تشکیلات ولایت درجه اول را به پکتیا بدهند.»

در اعلامیه گفته شده که برعلاوه کامپلکس اداری ولایت پکتیا، در آینده نزدیک کار اعمار بند مچلغو، جاده‌ها و دیگر پروژه‌های انکشافی نیز آغاز خواهد شد.

براساس اعلامیه، افزون بر ایجاد فابریکه پروسس جلغوزه در ولایت پکتیا، دو سردخانه نیز ساخته خواهد شد.