GMIC

«نزدیک به هفتاد میلیون افغانی برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان احتمالی زمستان در نظر گرفته شده است»

اطلاعات روز: وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث اعلام کرد که این وزارت برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان احتمالی حوادث طبیعی در زمستان پیش‌رو، نزدیک به 70 میلیون افغانی پول نقد را به گونه‌ی اضطراری در نظر گرفته است.

احمد تمیم عظیمی، سخن‌‎گوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز دوشنبه (26 قوس) در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت گفت: «در زمستان پیش‌رو برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان احتمالی حوادث طبیعی، مبلغ 69 میلیون و 859 هزار افغانی پول نقد به گونه‌ی اضطراری در نظر گرفته شده و همچنان برای 23 هزار و 832 فامیل مواد غذایی و برای یازده هزار و 638 فامیل دیگر مواد غیر غذایی فراهم شده است.»

آقای عظیمی که در مورد دست‌آوردهای یک سال اخیر وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و نیز در مورد آمادگی‌ها برای زمستان پیش‌رو معلومات می‌داد، همچنان گفت که این وزارت از اول سال مالی 1397 تاکنون 61 هزار و 340 تُن گندم و 13 هزار و 394 تُن علوفه حیوانی به 20 ولایت کشور که بیشتر از ولایات دیگر از خشک‌سالی آسیب‌پذیرشده بود، انتقال و توزیع کرده است.

او گفت برای 14 ولایت دیگر که از خشک‌سالی کمتر متضرر شده بود، 29 هزار و 417 تُن گندم در نظر گرفته شده و روند انتقال آن ادامه دارد.

سخن‌گوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود که از آغاز سال مالی تاکنون بیش از یک‌ونیم میلیون نفر آسیب‌دیده از حوادث طبیعی و غیر طبیعی زیر پوشش کمک‌های این وزارت قرار گرفته‌اند.

آقای عظیمی علاوه کرد که برای 115 هزار و 396 فامیل متضرر از حوادث طبیعی و غیر طبیعی در کشور از سوی دولت و نهادهای ذیربط مواد غذایی و غیر غذایی توزیع شده و همچنان مبلغ 56 میلیون و 434 هزار افغانی برای متضررین حوادث طبیعی وغیر طبیعی، ورثه‌ی شهدا، زخماین و متضررین جنگی در 34 ولایت کشور از سوی دولت وموسسات همکار مساعدت نقدی صورت گرفته است.

به گفته‌ی او، وزارت مالیه مبلغ 180 میلیون افغانی را برای رفع مشکلات کمبود آب آشامیدنی در فصل زمستان وعده داده و دفترهای سازمان ملل متحد و همکاران بین‌المللی افغانستان نیز 21 میلیون دالر را به‌منظور تکمیل کمبود خیمه، مواد سوخت و دیگر نیازمندی‌های زمستانی به آسیب‌دیدگان احتمالی حوادث طبیعی در زمستان پیش‌رو وعده کرده‌اند.