دوشنبه ۲۹ ثور ۱۳۹۳

Khadim Fayez

پارادوكس موتر و كچالو ما در ۱۶ حمل از جان‌مان مايه گذاشته، به‌پاي صندوق‌هاي راي رفتيم و به كانديداي مطلوب‌مان راي داديم و در دور دوم نيز […]

پارادوكس موتر و كچالو

ما در ۱۶ حمل از جان‌مان مايه گذاشته، به‌پاي صندوق‌هاي راي رفتيم و به كانديداي مطلوب‌مان راي داديم و در دور دوم نيز چنين خواهيم كرد، تا از يك‌سو گامي به سوي تحكيم دموكراسي و توسعه‌ي فرهنگ سياسي گذاشته باشيم و از سويي هم، به بعضي بحران‌هاي موجود كشورمان نقطه‌ي پايان بگذاريم.

انتخابات سوم رياست جمهوري، به همه‌چيز سايه افكنده است؛ بر سياست، اجتماع، اقتصاد و حتا بر نرخ‌ها. از جمله كچالو، قبلاً كچالو سير ۱۲۰ افغاني بود، اما حالا ۲۵۰ افغاني است. اما در طرف ديگر ديده مي‌شود كه وزار‌ت كار امور و اجتماعي‌ به جاي اين‌كه براي مردم شغل ایجاد كند، زمينه‌ي كار را فراهم كند، براي كارمندان بلند‌رتبه‌اش‌ موترهاي مدل بالا مي‌خر‌د.

كاش افلاتون زنده مي بود تا اين پارادوكس موتر و كچالو را حل مي‌كرد.

دیدگاه بگذارید

avatar
  Subscribe  
Notify of