سربازان کمپ کوته عشرو
سربازان ارتش کمپ «کوته عشرو» در میدان‌وردک که از روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته بدینسو در محاصره‌ی طالبان قرار داشتند، روز گذشته در ویدیویی از رییس‌جمهور اشرف غنی به‌خاطر نجات شان کمک خواسته بودند.
زلمی خلیل‌زاد
خلیل‌زاد تأکید کرده است با وجودی که اخیرا در مورد کاهش خشونت‌ها در کشور توافق شده بود، اما همچنان میزان خشونت‌ها «اندوهبار» است و «تراژیدی غور» آخرین نمونه‌ای است که در آن شمار زیادی از افغان‌ها جان‌شان را از دست دادند.
عبدالله در تهران
عبدالله گفته است که در دیدار با مقام‌های ایرانی درباره‌ی رفع چالش‌های مهاجران افغانستان در ایران بحث و گفت‌وگو کرده است. او این گفت‌وگو را خوب توصیف کرده و گفته است که در دیدارهای امروزش با مقام‌های ایرانی نیز آن را با جدیت دنبال می‌کند.