دست‌کاری و تغییر اسناد، 1.6 میلیون افغانی تفاوت در مقدار معاشات کارمندان موقت کمیسیون انتخابات
براساس معلوماتی که اطلاعات روز به آن دست یافته است، ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات برای پرداخت معاش ۱۶۰ کارمند موقت این کمیسیون در ولایت ننگرهار، بیش از یک‌ونیم میلیون افغانی را اضافه‌تر از رقم مجموعی معاش این کارمندان از وزارت مالیه درخواست کرده است.
دست حکومت در دامن دادگاه عالی برای محدودکردن صلاحیت پارلمان
آقای شفایی درباره دادگاه عالی می‌گوید که این نهاد «به‌شدت» تحت تأثیر حکومت است و معمولا مطابق میل حکومت قانون را تفسیر می‌کند: «این طور عملکردها است که قوه قضاییه را به یک نهاد سیاسی تبدیل کرده و استقلالش را رعایت نمی‌کند.»
شرکت‌های هرمی به‌جای بازاریابی شبکه‌ای؛ چگونه هزاران جوان میلیون‌ها افغانی را می‌بازند؟
عبدالجمال تجربه فعالیت در سه شرکت در کابل را دارد. این جوان دانشجو که برای کار در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و کسب درآمد، ترم اول دانشگاه را ترک گفته بود، پس از شرکت ودا یا انیکسیوم و شرکت بیز به شرکت ANC مراجعه می‌کند.
ماجرای پرداخت‌نشدن «معاش 160 کارمند موقت کمیسیون انتخابات ننگرهار در سال 1397» چیست؟
حبیب‌الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات به اطلاعات روز گفت که تمام اموری که مربوط دبیرخانه کمیسیون می‎شود، دبیرخانه آن را اجرا کرده است اما رییس کمیسیون آن را متوقف ساخته است. «تفتیش داخلی حدود سه هفته پیش گزارش خود را به ریاست کمیسیون تسلیم نموده است اما ریاست تاهنوز هیچ تصمیمی نگرفته است.»
کد 91 در چنبره‌ی مصارف شخصی
رییس‌‌جمهور در حکم ۲۵۲۸، تاریخ ۲۶ جدی ۱۳۹۷، نزدیک به دو میلیون و ۶۴۰ هزار افغانی را زیر عنوان «معاش بخششی» برای ۴۲ کارمند مشاوریت مالی و بانکداری‌اش پرداخت کرده است. رییس‌‌جمهور ۱۰۰ هزار افغانی را از بودجه ملی در حکم ۲۶۷۸ تاریخ ۱۵ دلو ۱۳۹۷ به شخصی به‌نام مقدسه برای تداوی فرزندش داده است.
دستپاچگی در دقیقه نود
به گفته‌ی سخن‌گوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، براساس طرزالعمل، از میان چهار تن از اعضای کمیته‌های تخنیکی و تشخیص، دو تن از اعضای جامعه مدنی (یک نفر از دیدبان شفافیت افغانستان و یک نفر از موسسه عدالت افغانستان) برای عضویت در کمیته‌های تخنیکی و تشخیص معرفی شده بودند.
اتهام فساد میلیونی در بودجه کرونا
عاصم اکنون به اطلاعات روز نیز می‌گوید که مقدار پول حیف‌‌ومیل‌شده از بودجه کرونا در میدان وردک بیشتر از آمار ارائه‌شده در گزارش اداره بازرس و تحقیق دادستانی است. او همچنان می‌گوید که نصف تجهیزات طبی خریداری‌شده در این ولایت دست‌دوم بود که تاکنون از برخی آن وسایل استفاده نشده است.
اداره ملی احصاییه و معلومات
کارگران سر چوک اگر کار نیافتند از مزد خبری نیست، همانگونه مطابق قرارداد جدید اگر مردم برای اخذ تذکره الکترونیکی به مراکز توزیع این نوع تذکره‌ها مراجعه کردند، کارمندان معاش دریافت می‌کنند، اگر مردم مراجعه نکردند، کارمندان نیز معاش دریافت نخواهند کرد.
وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی؛ پروژه‌ها چگونه قرارداد شده است؟
هیأت بررسی‌کننده در گزارش خود پیشنهاد داده که وزارت عدلیه برای تأمین شفافیت در زمینه‌ی جمع‌آوری عواید با همکاری وزارت‌های مربوطه مدیریت الکترونیکی را ایجاد و یک میکانیزم اصولی برای جمع‌آوری و ازدیاد عواید در هر یک از بخش‌های درآمدزا تنظیم کند.
وزارت عدلیه در غربال هیأت تفتیش دولتی
یافته‌های هیأت بررسی‌کننده نشان می‌هد که در جریان سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۸ هیچ‌گونه نظارت از فعالیت جمعیت‌ها، اتحادیه‌ها و کنوانسیون‌ها صورت نگرفته است. براساس قانون جمعیت‌ها و مقرره طرز تأسیس و ثبت جمعیت‌ها، امور مالی و فعالیت‌های آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
انحراف میلیاردی در مصرف بودجه‌ ملی؛ پول‌ کدهای احتیاطی سال مالی 98 چگونه مصرف شده است؟
گزارش اطلاعات روز از جزئیات مصارف کد 91 پالیسی در سال مالی 1397 نشان می‌داد که بخش عمده‌ای از بودجه‌ی این کد به اهداف شخصی کرایه‌ی خانه، خریداری موتر زرهی، مساعدت‌های شخصی، سفرخرج، خرج دسترخوان و... مصرف شده بوده است. اعضای مجلس نمایندگان، کارشناسان و نهادهای ناظر این‌گونه مصارف را «غیراصولی و غیرمنطقی» می‌دانند. دیدبان شفافیت افغانستان خواستار وضع محدودیت صریح در صلاحیت‌های رییس‌جمهور در مصرف از کدهای احتیاطی زیر نام «91 پالیسی و 92 اضطراری» است.
مرور یک پرونده؛ در مصارف خوابگاه دانشگاه پولی‌تخنیک میلیون‌ها افغانی «حیف‌ومیل» شده‌ است؟
اداره مبارزه با فساد اداری گزارش داده که اتاق‌های خوابگاه دانشگاه پولی‌‌تخنیک نیز به گونه‌‌ی «سلیقوی» توزیع شده است. در گزارش آمده که مسئولان خوابگاه برخلاف فیصله شورای خوابگاه اتاق‌های ‌خُرد امتیازی را به افراد مورد نظر خودشان اختصاص داده‌اند، درحالی‌که امتیاز آن را نداشته‌اند. بنابر فیصله‌ی شورای خوابگاه اتاق‌های خرد امتیازی باید برای معلولان، اول‌نمره‌ها، افرادی با سن کم و یا دارای امراض ساری اختصاص داده شود.