+ + اگر دولت افغانستان از اشتباهات نظامی‌اش در سال ۲۰۱۵ درس نگرفته باشد، این کشور –و نه طالبان- بدترین دشمن...
در جست‌وجوی شناس‌نامه‌ی اصلی امیر خسرو
«امیر خسرو دهلوی پسر امیر سیف‌الدین محمود، حکیم و دانشمند قرن هفتم هجری است.‌ یعضی مؤرخان محل تولد امیر خسرو را غوربند افغانستان و برخی «مومن‌آباد پتیاله» دانسته‌اند.
تأملی به مسأله‌ی زبان در افغانستان
در سال‌های اخیر مسأله‌ی زبان در افغانستان هم به شکل علنی و هم به‌ صورت مضمر، اقوام ساکن کشور را به‌گونه‌های متعدد در رویارویی قرار داده و به یک مسأله‌ی حساس تبدیل شده است.