برای ۹۰۰ کودک یتیم و بی‌بضاعت در غور لباس‌های زمستانی توزیع شد

مقام‌های محلی طالبان در ولایت غور می‌گویند که برای ۹۰۰ تن از کودکان یتیم و بی‌بضاعت و همچنین کودکانی که مصروف کارهای شاقه هستند، بسته‌های کمکی توزیع شده است.

عبدالحی زعیم، رییس اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور می‌گوید که این بسته‌های کمکی شامل لباس‌های زمستانی است که از سوی ریاست کار و امور اجتماعی غور در همکاری با موسسه «وار چایلد» برای کودکان یتیم و بی‌بضاعت توزیع شده است.

مسئولان محلی غور با ابراز نگرانی از وضعیت کودکان یتیم و بی‌بضاعت در این ولایت، کمک توزیع‌شده را بسنده نمی‌دانند. آنان از نهادهای کمک‌کننده می‌خواهند که برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، به‌ویژه کودکان بیشتر کمک کنند.

این کمک‌های زمستانی درحالی برای کودکان یتیم و بی‌بضاعت در ولایت غور توزیع شده است که با روی‌کار آمدن طالبان در افغانستان، ۲۰۰ تن از کودکان مورد حمایت پرورشگاه مستوره غوری در این ولایت بی‌سرپرست شده و به کارهای شاقه رو آورده‌اند.