سازمان ملل: گرسنگان در افغانستان را نمی‌توان فراموش کرد

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) می‌گوید که ۹۵ درصد از جمعیت افغانستان، غذای کافی نمی‌خورند.

این دفتر امروز (سه‌شنبه، ۳۰ حمل) در تویتی نوشته است: «میلیون‌ها نفر در  افغانستان با بحران بی‌سابقه غذایی و سوءتغذیه مواجه هستند. آنها را نمی‌توان فراموش کرد.»

فقر و گرسنگی در پی روی‌کارآمدن طالبان که منجر به قطع کمک‌های خارجی و وضع محدودیت مالی شد، فراگیر شده است.

نهادهای کمک‌رسان پیش از این هم گفته بودند که ۲۴.۴ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبه‌رو هستند و به کمک نیاز دارند.

سازمان ملل پیشتر برای رسیدگی به بحران بشری افغانستان در سال ۲۰۲۲، خواستار ۴.۴ میلیارد دالر شده بود؛ اما کشورهای کمک‌کننده در آخرین نشست خود متعهد به کمک ۲.۴ میلیارد دالر شدند. «دلسردی از عملکرد طالبان به ویژه در مورد بستن مکاتب دخترانه»، دلیل کاهش کمک‌های بشری خوانده شده است.