ولایت پنجشیر
عکس: شبکه‌های اجتماعی

ریاست معارف طالبان در پنجشیر مراجعه‌ی آموزگاران زن بدون محرم به این ریاست را منع کرد

شماری از آموزگاران زن در ولایت پنجشیر می‌گویند که طالبان به آموزگاران زن بدون محرم شرعی اجازه‌ی داخل‌شدن به محوطه‌ی ریاست معارف این ولایت را نمی‌دهند.

این آموزگاران زن امروز (جمعه، ۵ جوزا) به روزنامه اطلاعات روز گفتند که طالبان این محدودیت را از هفته‌ی گذشته به این طرف وضع و آموزگاران زن بدون محرم را با مشکل مواجه کرده‌اند.

یکی از آموزگاران زن که خواست نامش در خبر ذکر نشود، گفت که نگهبانان ریاست معارف پنجشیر طبق هدایت رییس معارف طالبان در این ولایت، از ورود آموزگاران زن بدون محرم جلوگیری می‌کنند.

این آموزگار گفت که هفته‌ی گذشته به ریاست معارف پنجشیر به‌خاطر پیشبرد اسناد ارزیابی سالانه و سوانح خود رفته بود، اما اجازه‌ی ورود به محوطه‌ی ساختمان این اداره را نیافت.

فخریه (نام مستعار) یکی دیگر از آموزگاران مرکز ولایت پنجشیر نیز گفت که همکار او همراه با خواهرش به ریاست معارف این ولایت رفته بود، اما اجازه نیافتند داخل محوطه‌ی ریاست معارف شوند.

به‌گفته‌ی فخریه، نگهبانان ریاست معارف طالبان در پنجشیر برای این آموزگاران زن گفته‌اند که بدون آوردن یک محرم شرعی مرد اجازه‌ی مراجعه به این ریاست را ندارند.

این درحالی است که شمار زیادی از جوانان و مردان ولایت پنجشیر به‌دلیل بیکاری و ناامنی این ولایت را ترک کرده‌اند.

باشندگان پنجشیر می‌گویند که محدودیت تازه‌ی طالبان برای آموزگاران زن که محرم شرعی در خانه ندارند، سخت تمام می‌شود.

طالبان تا اکنون به‌گونه‌ی رسمی در این باره چیزی نگفته‌اند.

طالبان از زمان تسلط بر افغانستان مانع رفتن دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب شده و دانشگاه‌ها را نیز به‌روی دانشجویان دختر مسدود کرده‌اند.

این گروه زنان را از رفتن به پارک، سفر بدون محرم و کار نیز منع کرده است، اما در ولایت پنجشیر این نخستین باری است که طالبان مانع ورود زنان بدون محرم به یک اداره‌ی دولتی می‌شوند.