Photo: sent to Etilaatroz

منابع در پنجشیر: طالبان بر زمین‌های شخصی مردم برای مهاجران شهرک می‌سازند

منابع در ولسوالی عنابه ولایت پنجشیر می‌گویند که طالبان قصد دارند بر زمین‌های شخصی مردم برای مهاجران شهرک بسازند.

به‌گفته‌ی منابع، این زمین‌ها در روستای «عنابه» در ختم خانه‌های رهایشی مردم محل و در استقامت کوه قرار دارد و اکنون به‌حیث مال‌چر استفاده می‌شود.

سه منبع که خواستند نام‌های‌شان در خبر ذکر نشوند، در تماس با روزنامه اطلاعات روز گفتند این زمین‌ها پنج‌ ماه قبل از سوی کمیسیون غصب زمین و تثبیت زمین‌های دولتی طالبان، زمین «امارتی» اعلان شده است.

درحالی‌که به‌گفته‌ی منابع، این زمین‌ها چهار سال قبل میان مردم منطقه توزیع شده بود و هر خانواده به‌خاطر تنظیم نقشه و کارهای اداری دو هزار افغانی نیز پرداخته بودند.

به‌گفته‌ی منابع، پس از توزیع این زمین‌ها حدود ۲۰ خانه در این ساحه ساخته شده و شماری دیگر نیز هموارکاری و سنگ تهداب خانه‌های‌شان را گذاشته‌اند.

منابع می‌گویند که ساخت خانه‌ در ساحه پس از دعوا میان باشندگان محل متوقف شد.

مسئولان محلی طالبان روز گذشته (یک‌شنبه، ۶ حوت) هنگام بازدید از ساحه گفته‌اند که زمین‌های این ساحه ملکیت عامه است. به‌گفته‌ی منابع، مسئولان طالبان گفته‌اند زمین خانه‌هایی که در این ساحه ساخته شده نیز غصبی است.

پنجشیر به‌دلیل جغرافیای کوهستانی، زمین زراعتی و رهایشی وسیعی ندارد.

باشندگان روستای عنابه می‌گویند که هم‌اکنون آنان با کمبود زمین برای ساخت خانه مواجه‌اند.

آنان به این باور اند که شهرک‌سازی تحت عنوان شهرک مهاجران بهانه‌‌ای برای جابه‌جایی جمعیت است.