تا سال 2017 برقِ تمام کابل 24 ساعته می‌شود

اطلاعات روز: قرار است تمام شهروندان کابل از برق وارداتی ترکمنستان تا سال 2017 به طور 24 ساعته مستفید شوند. مسئولان شرکت برق کابل دیروز با بیان این مطلب گفته‌اند، در سال‌های آینده باشندگان ولایت‌های غزنی، زابل، قندهار، وردک، خوست و پکتیا نیز از برق وارداتی ترکمنستان مستفید می‌شوند.

اکنون برقِ کابل 24 ساعته نیست و یک روز در میان تنظیم شده است. از سوی دیگر، شماری از باشندگان کابل می‌گویند، عدالت در توزیع برق پرچوی‌ نیز در نظر گرفته نمی‌شود. با این حال، وحیدالله توحیدی، سخنگوی شرکت برق کابل به صدای امریکا گفت، این نهاد به دلیل تقاضای زیاد، تا کنون نیازمندی برق شهروندان کابل را رفع نتوانسته است.

به گفته‌ی او، در فصل سرما شهر کابل به ۸۰۰ میگاوات و در فصل گرما به ۵۸۰ میگاوات برق نیاز دارد؛ اما ما توان عرضه‌ی ۳۸۰ تا ۴۱۵ میگاوات برق را داریم. سخنگوی شرکت برق کابل گفت، ساحات غیرپلانی در عرضه‌ی برق برای آنان مشکلات ایجاد کرده است.

به گفته‌ی او، مصرف برق ساحات غیرپلانی روز‌به‌روز افزایش می‌یابد و شماری از خانواده‌ها به گونه‌ی غیرقانونی از همسایگان‌شان برق می‌گیرند. اما توحیدی گفت که بر اساس یک برنامه، قرار است به ساحات پلانی و غیرپلانی شهر کابل برق مساویانه توزیع شود، ولی ابتدا به شفاخانه‌ها، ریاست جمهوری و ساحات دیپلماتیک اولویت می‌دهیم.

سخنگوی شرکت برق در ادامه افزود که جریان برق وارداتی ترکمنستان پرچوی برق را ۵۵ درصد کاهش خواهد داد. با این حال، شهروندان و کارشناسان از افزایش عرضه‌ی برق در سال‌های آینده ابراز خوش‌بینی کرده‌اند؛ اما تأکید دارند، برای حل مشکل دایمی در این زمینه، باید بندهای برق در کشور ایجاد شوند.

نصب میترهای جدید

شماری از شهروندان شکایت دارند، سنجش میترهای برق در خانه‌ها متفاوت است. یعنی در این میترها مصرف برق در برخی از خانه‌ها کم‌تر و در شماری از خانه‌های دیگر بیش‌تر از حد مصرف شده‌ می‌آید. یکی باشندگان کابل گفت، در یک‌ماه مصرف برقش 30 هزار افغانی آمده است.

با این حال، مسئولان شرکت برق می‌گویند که برای دقت در سنجش صرفیه‌ی برق‌ مشتریان، میترهای دیجیتالی نصب می‌شود. به گفته‌ی آنان، در این میترها مصرف برق به طور درست و معیاری سنجش می‌شود. سخنگوی شرکت برق کابل گفت، از این میترها زیادتر در کشورهای اروپایی و امریکایی استفاده می‌شود.